Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 827 55 86
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Drwęcka 14
Kod pocztowy
04-393
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Południe
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000107241
REGON
00622058200000
NIP
5251563128
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat"

przekaż darowiznę

Misja

• udzielanie osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom pomocy moralnej, materialnej i prawnej; • uczestniczenie w działalności wychowawczej, prowadzonej w zakładach, w których przebywają osoby pozbawione wolności, a zwłaszcza w dziedzinie kultury i oświaty, kultury fizycznej i ochrony środowiska; • odwiedzanie osób pozbawionych wolności w miejscach ich przebywania; • zwracanie się do kompetentnych organów w indywidualnych sprawach osób pozbawionych wolności; • przedkładanie właściwym organom państwowym memoriałów, wystąpień i wniosków w sprawie zakładów, w których przebywają osoby pozbawione wolności, ich potrzeb i funkcjonowania oraz opiniowanie aktów prawnych, związanych z materią objęta zakresem działania patronatu; • sprawowanie dozoru nad skazanymi i sprawowanie opieki nad osobami zwolnionymi z zakładów; • indywidualne przygotowywanie poszczególnych skazanych do readaptacji w społeczeństwie po zwolnieniu z zakładu; • przeciwdziałanie bezrobociu oraz promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej skazanych i byłych skazanych, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; • prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalno – oświatowej i sportowej; • organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów; • prowadzenie działalności terapeutycznej; • promowanie wolontariatu i działań na rzecz społeczności lokalnych a także zasad równouprawnienia wszystkich obywateli; • inicjowanie i wspieranie szczególnie ważnych dla praktyki penitencjarnej badań naukowych; • zgłaszanie członka „Patronatu” w charakterze społecznego przedstawiciela w postępowaniu sądowym i przedstawiciela skazanego w postępowaniu wykonawczym; delegowanie swoich przedstawicieli do wykonywania zadań kontrolnych w zakładach, w których przebywają osoby pozbawione wolności, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie społecznej kontroli; • współdziałanie z kuratorami sądowymi; • prowadzenie lub współdziałanie w utrzymywaniu schronisk dla bezdomnych; zwolnionych z zakładów lub osób zagrożonych demoralizacją, a także placówek wsparcia dziennego, domów readaptacji i socjalizacji oraz spółdzielni socjalnych).

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Zarząd

Magdalena Kamińska, sekretarz zarządu głównego
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
62116022020000000114491795
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej