Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 619 85 01
Telefon
22 618 86 96
Adres rejestrowy
Ulica
Równa 10 lok. 3
Kod pocztowy
03-418
Miejscowość
Warszawa-Praga-Północ
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Północ
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000080010
REGON
01130532000000
NIP
113-01-78-033
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
150
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

  • tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej Polaków;
  • przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym;
  • rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia Polaków;
  • niesienie pomocy socjalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym , w szczególności dzieciom i młodzieży;
  • wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski, krajów UE i świata;
  • promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego, tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

działalność galerii sztuki, wystawiennictwo i sprzedaż dzieł; wydawanie czasopism i biuletynów; wydawanie innych wydawnictw; działalność kafejek internetowych; działania reklamowe i promocyjne; sprzątanie mieszkań na zlecenie ich właścicieli; sprzątanie i opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz terenami zieleni; organizacja i prowadzenie szkoleń; organizacja i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych; działalność projektowa i twórcza jej promocja i sprzedaż dzieł; podawanie napojów w obiektach stowarzyszenia; psychoterapia dla osób dorosłych i dzieci

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Zarząd

Marta Żukowska, prezes
Izabela Zabielska, wiceprezes
Tomasz Adamczuk, wiceprezes
Aleksandra Śliwa, sekretarz
Bożena Szczepańska, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej