Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 831 61 75
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Zamkowy 10 lok. 2
Kod pocztowy
00-277
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000147743
REGON
00082133000000
NIP
5251985266
Rok powstania
1963
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy gromadzi ludzi, którzy pragną poznać przeszłość Warszawy, zrozumieć proces jej przekształcania w teraźniejszości i zapoznać się z wizją Warszawy przyszłości. Członkowie Towarzystwa nie są jednak tylko obserwatorami, lecz pragną przyczynić się do jej rozwoju, czynnie uczestniczyć w dziele rozbudowy miasta, dopomagać w integracji jej mieszkańców i ułatwiać im współżycie, pragną inicjować akcje społeczne i pobudzać obywateli Warszawy do współdziałania w realizacji wielkich zadań, jakie stoją przed nami. W Towarzystwie naszym pragniemy jednoczyć dawnych Obywateli Warszawy i nowych jej mieszkańców, ludzi dojrzałych i młodzież. Szczególną wagę przywiązujemy do pozyskania dla naszych celów młodego pokolenia, które przekaże naszą przyjaźń i miłość do Warszawy następnym generacjom.

Dobro Warszawy i jej mieszkańców jest sensem istnienia i najwyższym celem działalności Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Istotnymi celami Towarzystwa są:

 1. upowszechnianie wiedzy o Warszawie dawnej i współczesnej oraz o zamierzeniach i planach na przyszłość między innymi przez działania naukowe, edukacyjne oraz wydawnicze,
 2. chronienie wszelkich postaci dziedzictwa kulturowego Warszawy, jej ruchomych i nieruchomych zabytków materialnych oraz zabytków niematerialnych, w tym nazw ulic, placów, dzielnic i charakterystycznych obiektów,
 3. prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej dzieci i młodzieży zarówno w zakresie wiedzy o mieście i jego problemach, jak też ogólnej kultury i współżycia społecznego,
 4. tworzenie warunków na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
 5. niedochodowe prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej, kulturalnej, turystycznej, w tym organizacja kursów dla pilotów i przewodników turystyki,
 6. wspieranie rozwoju samorządności i współpraca z samorządami terytorialnymi Warszawy,
 7. prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej,
 8. współpraca z Sejmem, Senatem i administracja rządową oraz samorządową w zakresie dotyczącym rozwoju Warszawy,
 9. prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych i informacyjnych w obszarze działania Towarzystwa,
 10. prowadzenie oddziaływanie na rozwój kultury warszawskiej,
 11. dbałość o piękno, czystość i estetykę miasta,
 12. propagowanie życzliwości w stosunkach międzyludzkich oraz dobrych obyczajów,
 13. kształtowanie pozytywnego wizerunku Warszawy oraz promowanie jej w kraju i za granicą,
 14. uczestnictwo w opiniowaniu projektów, dokumentów dotyczących strategii rozwoju Warszawy,
 15. prowadzenie działalności z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 16. podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ekologii i ochrony środowiska,
 17. nawiązywanie współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami w innych miastach, oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 18. niedochodowe prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej