Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 635 27 73
Telefon
22 635 46 02
Telefon
22 635 46 02 wew. 34
Adres rejestrowy
Ulica
Nowolipki 9b
Kod pocztowy
00-151
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000235808
REGON
01223197700000
NIP
525-15-76-177
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
17
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Świadczenie pomocy ludziom poszukującym sposobów na realizację swoich planów w sferze aktywności obywatelskiej.
Zwiększenie aktywności społecznej obywateli.
Podnoszenie umiejętności wśród członków organizacji pozarządowych w zakresie współpracy z wolontariuszami.
Ułatwianie wolontariuszom i organizacjom nawiązywania kontaktów i podejmowania współpracy.

Prowadzone działania:
Prowadzenie analiz zaangażowania wolontariuszy działających w organizacjach pozarządowych w Warszawie.
Promocja w mediach działalności wolontarystycznej.
Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów pracy wolontarystycznej w organizacjach.
Przygotowanie i współudział w prowadzeniu - razem z Points of Light Foundation Washington USA - tygodniowego seminarium w Polsce na temat zarządzania wolontariatem i kierowania działalnością wolontariuszy.
Utworzenie Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy.
Publikacja materiałów na temat wolontariatu w Polsce.
Realizacja programów pilotażowych promujących wolontariat wśród młodzieży szkolnej, w szpitalach wśród studentów np… "Wolontariat studencki".
Rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego wśród firm sektora biznesu "Wolontariat i społeczne zaangażowanie biznesu".
Realizacja programu "Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej".
Utworzenie na terenie kraju Sieci Centrów Wolontariatu (aktualnie Sieć liczy 9 regionalnych partnerów oraz ok. 60 lokalnych centrów wolontariatu).
Wizyty studyjne zrealizowane w ramach projektu współpracy dwustronnej dofinansowanego z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
Program "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig - wymiana doświadczeń w obszarze wolontariatu między obywatelami 8 państw (Węgry, Irlandia, Turcja, Czechy, Norwegia, Hiszpania, Słowacja, Polska).
Wizyty studyjne dla szwedzkich NGO pracującymi z osobami z niepełnosprawnością.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Piotr Komosa, wiceprezes
Magdalena Janeczek, członek zarządu
Paweł Jordan, wiceprezes
Dariusz Pietrowski, prezes
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej