Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Społeczny Instytut Ekologiczny
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 668 97 92
Telefon
22 668 97 92
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
pon. - czw. w godz. 10.00 - 14.00, prosimy uprzedzać telefonicznie; biuro czynne tylko w niektóre dni tygodnia
Ulica
Raszyńska 32/44 lok. 140
Kod pocztowy
02-026
Miejscowość
Warszawa-Ochota
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
I piętro, bez windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000083414
REGON
01202346300000
NIP
113-07-49-932
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
23
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele statutowe to m.in. działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; budowanie społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju i prowadzenie lobbingu na rzecz zrównoważonego rozwoju; wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczeństwa w ochronie środowiska; tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń w ramach ruchu ekologicznego; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; działania na rzecz ekorozwoju obszarów wiejskich; upowszechnianie i promocja produktów lokalnych i regionalnych wspierających zrównoważony rozwój; prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej; upowszechnianie i ochrona praw i interesów konsumentów; rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. W tematyce zagrożeń ze strony genetycznie modyfikowanych organizmów i pestycydów oraz w dziedzinie różnorodności biologicznej w rolnictwie, szczególnie w zachowaniu rodzimych ras zwierząt, lokalnych odmian roślin uprawnych i dawnych odmian drzew owocowych Społeczny Instytut Ekologiczny współpracuje z polskimi i zagranicznymi NGO oraz z uczelniami, instytutami i ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

Społeczny Instytut Ekologiczny prowadzi działania przede wszystkim w dwóch kierunkach: promocji tematyki różnorodności biologicznej (w szczególności rolniczej różnorodności biologicznej) oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego, z naciskiem na aktywizowanie mieszkańców terenów wiejskich. Dzięki inicjatywie SIE i różnym działaniom wspierającym powstały w terenie trzy lokalne organizacje pozarządowe, które obecnie samodzielnie już starają się o różne dotacje, oraz Lokalna Grupa Działania "Zielone Mosty Narwi".

Najważniejsze projekty to:
"Kurpiowski model bioróżnorodności rolniczej jako element ochrony zasobów genowych zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin in situ, wspomagający rozwój lokalnych społeczności", "Wirydarz polski", "Nowe polskie sady dawnych odmian", "Ogrody klasztorne - centra różnorodności biologicznej", "Zielone Mosty Narwi - budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju", "Zielone Mosty Warszawa - Monachium - Odessa", projekt wielostronny - "Różnorodność znaczy życie", "Między Bugiem a Narwią - partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej", "Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią", "Tworzenie grup producenckich w Gruzji".
W ramach części projektów u rolników, przy szkołach, klasztorach, skansenach posadzono ponad 20 000 drzew owocowych dawnych odmian, przekazane zostały nieodpłatnie rolnikom ekologicznym zwierzęta gospodarskie rodzimych ras (krowy polskie czerwone, koniki polskie, hucuły, kury zielononóżki kuropatwiane, gęsi biłgorajskie, minikaczki, świnie złotnickie białe. Dofinansowane zostały 4 lokalne przetwórnie ekologiczne - powstały nowe miejsca pracy a konsumenci otrzymują produkty najwyższej jakości.
Przeprowadzono kilkaset szkoleń na temat drzew owocowych dawnych odmian, chowu zwierząt ras rodzimych, ekologicznych upraw i lokalnego przetwórstwa.
Zrealizowane i wydane zostały dwa filmy oraz kilkadziesiąt publikacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Anna Pośnik, członek zarządu
Elżbieta Lenarczyk-Priwieziencew, wiceprezes
Tomasz Włoszczowski, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej