Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Ruch Samopomocy Kobiet
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 636 49 04
Telefon
22 636 49 12
Telefon
22 636 49 12
Adres rejestrowy
Ulica
Śmiała 5/7 lok. 13
Kod pocztowy
01-523
Miejscowość
Warszawa-Żoliborz
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Żoliborz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000107980
REGON
01069306000000
NIP
525-13-43-220
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Organizacja została powołana w celu: przeciwdziałanie psychicznym skutkom oddziaływania niekorzystnych stereotypów społecznych oraz przemocy w wychowaniu i w życiu kobiet.Stworzenie organizacyjnych form działalności samopomocowej kobiet znajdujących się w kryzysowych i w trudnych sytuacjach życiowych. Doskonalenie i wspieranie działalności liderek kobiecych i rodzinnych grup samopomocy i wsparcia (w tym dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, kobiet z rodzin dysfunkcyjnych, matek dzieci niepełnosprawnych, matek dzieci chorych somatycznie itp.). Podejmowanie inicjatyw na rzecz zbliżenia świata dzieci i dorosłych, przestrzegania praw dziecka i popularyzowania Konwencji o likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Działanie na rzecz integrowania środowisk kobiecych w ramach kontaktów pozazawodowych. Nawiązywanie kontaktów z kobiecymi organizacjami międzynarodowymi i krajowymi o zbliżonym profilu działania.

Prowadzone działania
Działania mające na celu wspieranie kobiet w ich rozwoju na różnych etapach ich życia. Aktywizacja rozwoju osobistego. Grupy wsparcia i samopomocy. Grupy i warsztaty terapeutyczne. Warsztaty edukacyjno-szkoleniowe.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej