Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
514 434 476
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Emilii Plater 25 lok. 44
Kod pocztowy
00-688
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody (wyższy parter)
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000077499
REGON
01113348000000
NIP
5252030523
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Ludzie
Liczba członków
800
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

przekaż darowiznę

Misja:

Pogłębianie i szerzenie wiedzy w zakresie przekładu, w tym przekładu specjalistycznego, pielęgnowanie kultury języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, podejmowanie starań o poprawę statusu prawnego i materialnego tłumaczy, reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i organów wymiaru sprawiedliwości, a także ochrona praw autorskich tłumaczy. Upowszechnianie wiedzy o prawie człowieka do rzetelnego procesu z udziałem tłumacza.

Prowadzone działania:

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS działa nieprzerwanie od 1990 r., wcześniej, do 2005 r., jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS. Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS jest organizacją pozarządową, działającą na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, oraz organizacją pożytku publicznego (od 2007 r., nr KRS 0000077499), której status jest oparty na gotowości do wykonywania zadań publicznych we współpracy z instytucjami rządowymi w ramach celów określonych w Statucie Towarzystwa oraz w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działalność Towarzystwa koncentruje się na następujących obszarach:

Starania o podnoszenie rangi zawodu i poprawę statusu prawnego tłumaczy w Polsce poprzez:

• występowanie do organów administracji publicznej, w tym głównie instytucji rządowych, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących tłumaczy przysięgłych, spotkania z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, przedstawicielami agend rządowych oraz z posłami,

• opracowanie Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego rekomendowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości,

• uzgadnianie na forum rządowym zasad wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego zalecanych przez Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego, współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi tłumaczy,

• udział w projektach mających na celu podnoszenie kwalifikacji tłumaczy,

• udział w pracach nad nowelizacją Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania w celu zgłoszenia zawodu tłumacza przysięgłego,

• integracja środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, informowanie członków o wydarzeniach w życiu zawodowym tłumaczy przez „Biuletyn PT TEPIS” oraz tłumaczy niezrzeszonych przez stronę www.tepis.org.pl i na profilu Facebook.

Doskonalenie zawodowe tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych oraz szkolenie adeptów zawodu poprzez:

• organizowanie i prowadzenie – na zasadzie non-profit – warsztatów, webinariów i innych form szkoleń dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, o charakterze praktycznym, na tematy z zakresu poprawnej polszczyzny, prawa materialnego i procesowego, medycyny, finansów i rachunkowości, umiejętności tłumaczeniowych i tzw. umiejętności miękkich przydatnych w zawodzie tłumacza,

• współpracę z uczelniami krajowymi, udział członków Towarzystwa w konferencjach krajowych, kontynuowanie i nawiązywanie współpracy z uczelniami, zapraszanie wykładowców akademickich na doroczne konferencje PT TEPIS,

• upowszechnianie materiałów szkoleniowych, glosariuszy tematycznych oraz informacji na temat działalności, doskonalenia zawodowego lub problemów zawodowych w „Biuletynie PT TEPIS”, na stronie internetowej www.tepis.org.pl oraz na profilu Towarzystwa na Facebooku,

• publikacje dotyczące zasad etyki i zasad wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

- szkolenia non profit.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Odbiorcy działań

Zarząd

Marta Czyżewska, prezes
Edward Szędzielorz, wiceprezes
Dominik Mikołajczyk, wiceprezes
Krystyna Kołodziej, sekretarz generalny
Marek Kądzielski, skarbnik
Reklama

Podziękowania za wsparcie finansowe

W imieniu Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS składamy serdeczne podziękowania wszystkim Państwu, którzy dokonali wpłat 1% podatku na rzecz PT TEPIS. Dziękujemy za wsparcie i ogromne zaufanie jakim nas Państwo obdarzyli. Dzięki Państwa życzliwości Towarzystwo jako organizacja pożytku publicznego może realizować projekty i działania, które przyczyniają się do podnoszenia rangi zawodu i poprawę statusu prawnego tłumaczy w Polsce. Utwierdza nas to w przekonaniu o słuszności i ważności naszych działań, oraz pobudza do kolejnych inicjatyw. Raz jeszcze dziękując mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w kolejnych latach.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
46102010260000150201175983
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej