Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 646 25 26
Telefon
22 646 25 26
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Biuro jest czynne we wtorki i czwartki w godzinach 10.00-12.00.
Ulica
Wołoska 70 lok. 1
Kod pocztowy
02-507
Miejscowość
Warszawa-Mokotów
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000132863
REGON
01314375500000
Rok powstania
1985
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata jest organizacją pozarządową, która powstała w 1985 roku z inicjatywy paru osób odznaczonych przez państwo Izrael medalem i dyplomem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” za ratowanie Żydów w czasie Drugiej Wojny Światowej. Jako jedyne w kraju Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata zrzesza dobrowolnie Polaków noszących tytuł "Sprawiedliwy". W szczytowym okresie działalności zapisanych było 1260 osób. Obecnie żyje ok. 500 członków. Od początku istnienia Towarzystwo utrzymywało się jedynie ze składek członkowskich, nie korzystało z żadnych dotacji państwowych, ani od innych organizacji. W ostatnich latach wpływy te nie wystarczały. Groziło to rozwiązaniem Towarzystwa. Z pomocą finansową przyszły organizacje żydowskie, które dofinansowywują nas w miarę swoich możliwości. Fundacja Anny Frank i Fundacja im. Batorego także wsparły nas dotacją. Dzięki temu możemy dalej prowadzić swoją działalność. Zarząd i komisje pracują społecznie. W ciągu 25 lat z braku stałej siedziby, biuro czterokrotnie zmieniało adres.

Statutowym celem działalności Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata jest zachowanie pamięci i szerzenie wiedzy o Okupacji hitlerowskiej w Polsce, o Zagładzie i o ludziach, którzy z narażeniem życia (swojego i bliskich) ratowali współobywateli pochodzenia żydowskiego. Przechowujemy dokumenty wagi historycznej potwierdzające te relacje. Propagujemy idee tolerancji (religijnej i przekonań), przeciwstawiamy się antysemityzmowi i ksenofobii, które wciąż są obecne w społeczeństwie. Głównym sposobem oddziaływania jest udział Sprawiedliwych w spotkaniach edukacyjnych z młodzieżą polską, nauczycielami, z licznymi grupami młodzieży izraelskiej a także i z dorosłymi z innych państw. Sprawiedliwi opowiadają o życiu podczas wojny, o Holokauście. Dzielą się swoimi przeżyciami związanymi z ratowaniem. Członkowie Towarzystwa biorą udział w uroczystościach rocznicowych, świętach Polskich i Żydowskich, upamiętnianiu miejsc martyrologii Żydów, pod pomnikiem Obrońców Getta, w byłych obozach koncentracyjnych (w rocznicę ich wyzwolenia), rocznicach mordu w Jedwabnem, pogromu kieleckiego i in. A także w sesjach naukowych krajowych i międzynarodowych związanych tematycznie z Okupacją, Zagładą. Członkowie Towarzystwa w latach 2009-2010 występowali w stacjach telewizyjnych TVP1, TVP2 (program "Tomasz Lis na żywo"), w Polsacie i w telewizji Puls, oraz wielokrotnie udzielali wywiadów do programów radiowych. W związku z naszą działalnością współpracujemy z różnymi organizacjami państwowymi, pozarządowymi i instytutami. Współdziałamy z Ambasadą Izraela, z Instytutem Pamięci Narodowej - Główną Komisją Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Żydowskim Instytutem Historycznym, Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie, Organizacjami Kombatanckimi Polską i Żydowską, Żydowska Fundacja Dla Sprawiedliwych z Nowego Jorku, Muzeum Historii Żydów Polskich, ze Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce, z Gminą Wyznaniową Żydowską, Fundacją SHALOM i in. Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata rekomenduje także wnioski Sprawiedliwych ubiegających się o świadczenia kombatanckie - pozytywnie rozpatrzono 861 wniosków. Dzięki staraniom zarządu przez parę lat Sprawiedliwi otrzymywali darmowe leki z Fundacji Anny Frank. Wiele zawdzięczamy Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, który razem z Dziećmi Holokaustu pomaga Sprawiedliwym. Potrzebujący dostają pomoc finansową, organizowane są wczasy i paczki świąteczne. Dzięki takiemu wsparciu, starsi i często samotni ludzie nie są pozostawieni sami sobie.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych - czyli osoby odznaczone przez instytut Yad Vashem, wspierających, którzy mogą brać udział w pracach Towarzystwa, udzielać pomocy finansowej i służyć głosem doradczym oraz na honorowych otrzymujących ten tytuł wraz z dyplomem za szczególną działalność na rzecz Sprawiedliwych.

Szczególne znaczenie mają uroczystości związane z wręczaniem Medali i Dyplomu „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” przez kolejnych ambasadorów Izraela w Polsce.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej