Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Polskie Towarzystwo Metrologiczne
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Mścisławska 8 lok. 3
Kod pocztowy
01-647
Miejscowość
Warszawa-Żoliborz
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Żoliborz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
01240287000000
NIP
525-16-49-597
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Rozwijanie i propagowanie wiedzy z zakresu metrologii. Propagowanie metrologii praktycznej tj. legalizacji, uwierzytelniania, sprawdzania narzędzi pomiarowych w tym również promowania wszelkich wzorców miar. Prowadzenie samodzielnie lub przy współpracy z innymi instytucjami badań i studiów w zakresie metrologii. Promowanie współpracy między nauką i przemysłem. Rozwijanie bibliotek metrologicznych. Współpraca z Muzeum Metrologicznym GUM. Promowanie i pomoc w powstawaniu szkół metrologicznych na terenie całego kraju.

Prowadzone działania
Prowadzenie prac nad powołaniem Fundacji Rozwoju Metrologii Polskiej. Przygotowywanie seminariów z referatami o tematyce metrologicznej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej z podobnymi towarzystwami zagranicznymi. Przygotowywanie się do wydania własnego czasopisma Towarzystwa pt. 'Wiadomości Metrologiczne'. Szukanie sponsorów dla ustanowienia formy stypendiów dla młodych metrologów. Współpracy między Towarzystwem a Polskim Towarzystwem Techniki Sensorowej i Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej. Opracowywanie analiz i ekspertyz dla instytucji państwowych i innych zleceniodawców z dziedziny metrologii. Organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, zjazdów naukowych i dydaktycznych oraz szkółek letnich. Uczestniczenie w krajowych i zagranicznych konferencjach. Realizowanie wspólnie z Głównym Urzędem Miar postanowień ustawy 'Prawo o miarach' i wcielenie jej w życie na terenie całego kraju. Przyznawanie nagród i innych wyróżnień w dziedzinie metrologii i jej zastosowań praktycznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej