Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
602 610 029
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Brak możliwości wizyt osobistych
Ulica
Roentgena 5
Kod pocztowy
02-781
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ursynów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000134265
REGON
01199607000000
NIP
5262131355
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
700
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych jest organizacją zrzeszającą pielęgniarki opiekujące się pacjentami z chorobą nowotworową, pracujące w ośrodkach i oddziałach onkologicznych na terenie całego kraju. Stowarzyszenie jest członkiem EONS, współpracujemy także z innymi stowarzyszeniami i organizacjami w realizacji działań w zakresie profilaktyki nowotworów.

Cele działania PSPO określa Statut Stowarzyszenia, najważniejsze z nich to:

 • Wyznaczanie celów, kierunków oraz zasad kształcenia i doskonalenia podyplomowego, stała edukacja profesjonalna.
 • Integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa onkologicznego.
 • Wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa onkologicznego oraz wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pielęgniarskim w kraju i za granicą.
 • Podnoszenie i utrzymywanie wysokiej jakości świadczeń pielęgniarskich w opiece onkologicznej i profilaktyce chorób nowotworowych.
 • Udział w kształtowaniu i doskonaleniu modelu opieki onkologicznej w Polsce.

Obecnie Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych posiada 9 Oddziałów Terenowych, Zarząd Główny znajduje się w NIO – PIB w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5

Warunkiem członkostwa jest złożenie deklaracji do Zarządu Głównego lub Prezesa Oddziału Terenowego najbliższego miejsca pracy lub zamieszkania, lub przesłanie deklaracji do Zarządu Głównego. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u Prezes PSPO Barbary Jobda nr tel. 602 610 029 lub e-mail bj@coi.pl

Główne działania PSPO to:

 • Organizowanie corocznych konferencji naukowo-szkoleniowych dla pielęgniarek onkologicznych oraz innych specjalności opiekujących się chorymi na nowotwory,
 • Organizowanie seminariów, warsztatów, kursów doskonalących, szkoleń praktycznych i  innych form doskonalenia zawodowego dla pielęgniarek onkologicznych,
 • Udział w kampaniach adresowanych do społeczeństwa mających na celu promowanie zasad profilaktyki chorób nowotworowych,
 • przygotowanie i opiniowaniu standardów kwalifikacji zawodowych i opieki onkologicznej,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów pielęgniarek onkologicznych,
 • Upowszechnianie metod i narzędzi ułatwiające pracę i gwarantujące coraz wyższą jakość opieki,
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, wydawanie kwartalnika "Pielęgniarstwo Onkologiczne w Praktyce",
 • Współpraca z nadzorem w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego na szczeblu krajowym i wojewódzkim.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań

Zarząd

Barbara Jobda, Prezes
Katarzyna Nowak-Rzepko, Skarbnik
Maciej Krajewski, Sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej