Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
22 624 05 74
Telefon
22 624 92 05
Telefon
22 624 92 05
Adres rejestrowy
Ulica
Elektoralna 12/14
Kod pocztowy
00-139
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
II piętro, nie ma windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000162557
REGON
01151769000000
NIP
525-15-64-547
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Ludzie
Liczba członków
670
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Organizacja reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób upośledzonych umysłowo, ich rodzin, opiekunów prawnych.
Celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Działania:

  1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka i zaspokajaniu ich potrzeb w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji ze środowiskiem, a także wspieranie w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenie socjalne, ochrona i pomoc prawna.
  2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowanie prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób upośledzonych umysłowo.
  3. Uregulowanie prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym upośledzonym umysłowo przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji ze środowiskiem.
  4. Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków do decydowania w swoich sprawach, zarówno w rodzinie, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia.
  5. Tworzenie i prowadzenie placówek dla podopiecznych Koła.

Odbiorcami działań są osoby upośledzone umysłowo wraz z opiekunami i rodzinami.

Reklama

Zarząd

Katarzyna Paluch, sekretarz
Stanisława Syller, skarbnik
Danuta Psiurska, wiceprzewodniczący
Krzysztof Marciniak, przewodniczący
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej