Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 624 05 74
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00
Ulica
Ogrodowa 55 lok. 84
Kod pocztowy
00-873
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
parter, dwa schodki
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000162557
REGON
01151769000000
NIP
5251564547
Rok powstania
1963
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Przekaż 1% na nasze Stowarzyszenie, które od 54 lat pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną

KRS 0000162557

Jesteśmy najstarszym Kołem w strukturach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Naszą misją jest:

  • dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Naszym celem jest:

działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu)

Zadania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną obejmują w szczególności:

  • rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka,
  • inicjowanie rozwiązań prawnych,
  • organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.),
  • współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej, szkolenia rodziców i profesjonalistów,
  • działalność wydawniczą i współpracę z mediami w celu zmiany postaw społecznych.

Członkami Stowarzyszenia są:

rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest członkiem Inclusion International - Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Inclusion Europe oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (członka European Disability Forum).

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją pozarządową i samopomocową, działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Zarząd

Małgorzata Grunduls, przewodnicząca koła
Maria Iżykowska, wiceprzewodnicząca koła
Jan Saks, sekretarz
Krzysztof Sygowski, skarbnik
Janusz Rek, członek
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Nasze Koło samodzielnie prowadzi: Ośrodek Dzienny, Dom Rodzinny im. Czesławy Rzymowskiej, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Wilczej 9a, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy  Grochowskiej 259a, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Mieszkanie Treningowe, Mieszkanie Wspomagane, Kluby Integracyjne. W w/w placówkach i klubach integracyjnych z rehabilitacji i opieki korzysta 320 osób podopiecznych Koła.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
11 2030 0045 1110 0000 0275 6550
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej