Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 848 82 60
Telefon
22 646 03 14
Telefon
22 848 61 62
Adres rejestrowy
Ulica
Głogowa 2b
Kod pocztowy
02-639
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000162757
REGON
01205987000000
NIP
5211091628
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
11500
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszą misją jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu). Zadania Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną obejmują w szczególności:

  • rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka,
  • inicjowanie rozwiązań prawnych,
  • organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.),
  • współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej,
  • szkolenia rodziców i profesjonalistów,
  • działalność wydawniczą i współpracę z mediami w celu zmiany postaw społecznych.

Członkami Stowarzyszenia są rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją pozarządową i samopomocową, działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

#normalniesiepracuje
wsparcie zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
20,00 zł
Twojego wsparcia
50,00 zł
Twojego wsparcia
100,00 zł
Twojego wsparcia
Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
03.02.2015
Mimo że innowacje technologiczne mają niezwykle pozytywny wpływ na życie wielu ludzi, ryzyko związane z wszechobecnością narzędzi technologicznych jest często niedoceniane, zwłaszcza przez najbardziej zagrożone grupy w społeczeństwie.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Monika Zima-Parjaszewska, prezeska
Joanna Janocha, wiceprezes
Mariusz Mituś, wiceprezes
Barbara Szczeglik, wiceprezes
Mariusz Bojarowski, skarbnik
Radosław Piotrowicz, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej