Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży - ASSITEJ

Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży - ASSITEJ
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 851 00 40
Telefon
22 851 00 40
Adres rejestrowy
Ulica
Lubelska 30/32
Kod pocztowy
03-802
Miejscowość
Warszawa-Praga-Południe
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Południe
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000072850
REGON
00101295600000
NIP
521-28-05-691
Rok powstania
1981
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
68
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Inspirowanie i popieranie nowatorskich poczynań w dziedzinie teatru dla dzieci i młodzieży.
Organizowanie wymiany doświadczeń z podobnymi ośrodkami teatralnymi.
Wydawanie opinii, umożliwienie kontaktu między twórcami z różnych krajów.
Rozwijanie dramaturgii i krytyki teatralnej, poświęconej teatrowi dla dzieci i młodzieży.
Upowszechnianie edukacji teatralnej wśród dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania:
Propagowanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w świecie.
Prowadzenie działalności wydawniczej.
Przyznawanie Atestów - Świadectw Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego dla najlepszych polskich przedstawień dla dzieci i młodzieży oraz dorocznych Nagród im. Jana Dormana dla najlepszego polskiego i zagranicznego twórcy w teatrze dla dzieci.
Organizacja w Warszawie Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży "Korczak", Konkursu dla Młodych Dramaturgów "Szukamy Polskiego Szekspira" i Konkursu "Młodzi Tłumacze" dla młodzieży.
Prowadzenie Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich dla dorosłych oraz Ogniska Teatralnego "U Machulskich" dla młodzieży.
Prowadzenie kursów i warsztatów dramy w Warszawie i całej Polsce.
Letnie teatralne warsztaty dramaturgiczno-translatorskie i warsztaty teatralne.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Odbiorcy działań

Zarząd

Wojciech Stefaniak, sekretarz
Grażyna Karwowska-Winiarek, dyrektor organizacyjny, dyr. Festiwalu
Halina Machulska, prezes
Elżbieta Socha, skarbnik
Maciej Wojtyszko, zastępca prezesa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej