Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 620 64 35
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek: 10.00 - 19.00
Ulica
Elektoralna 26
Kod pocztowy
00-892
Miejscowość
Warszawa-Wola
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
000059721
REGON
36355133900000
NIP
527-27-57-412
Rok powstania
2016
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Koronnym celem stowarzyszenia jest otaczanie specjalistyczną opieką dzieci i młodzież oraz ich rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ograniczanie zjawisk niekorzystnych występujących w ich środowiskach, które generują zachowania ryzykowne i problemowe. Wola członków stowarzyszenia ustanowiono zakres oddziaływania w rozumieniu "zasady pomocniczości" nie nastawionego na zyski a w szczególności:

  • Zrzeszenie i integracja rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych od wszelkich substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w celu ich społecznej integracji i ochrony interesów.
  • Uświadamianie społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu i środowiska opiniotwórcze o szkodliwości uzależnienia od substancji psychoaktywnych i innych uzależnień.
  • Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie działalności pożytku publicznego.
  • Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom a także zakażeniom HIV i chorobie AIDS oraz zagrożeniom w obszarze zjawisk patologicznych, zjawisk społecznych; jak bezdomność, wykluczenie społeczne, przemoc we wszelkich przejawach, ochrony promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.
  • Popularyzację nowoczesnych standardów w zakresie profilaktyki oraz terapii w obszarze pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w problemie.
  • Integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie kwalifikacji zawodowej.
  • Podejmowanie działalności polegającej na technicznym, szkoleniowym, informacyjnym wspieraniu innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.
  • Stworzenie i organizacja zakresu merytoryczno - organizacyjnego, optymalnie kreatywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej