Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Demokratyczna Unia Kobiet w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 827 63 01
Telefon
22 827 63 01
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
00-061
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000140440
REGON
01251660000000
NIP
526-26-27-783
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Demokratycznej Unii Kobiet jest:

  • Działanie na rzecz równego statusu płci poprzez edukowanie społeczeństwa,
  • Reprezentowanie praw i interesów kobiet w kontekście praw człowieka,
  • Walka ze społeczną, obyczajową i polityczną dyskryminacją kobiet,
  • Przygotowanie kobiet do udziału w życiu publicznym,
  • Współpraca zagraniczna w ramach Unii Europejskiej i innych państw,
  • Działanie na rzecz ofiar przemocy, niepełnosprawnych i bezdomnych,
  • Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.

"Promocja praw kobiet jest niezbędnym warunkiem wolności, sprawiedliwości, pokojowego rozwiązywania konfliktów, a także postępu społecznego oraz tolerancji, równości i godności."
Kofi Annan - Sekretarz Generalny ONZ

Organizujemy:
konferencje i sympozja, warsztaty i treningi psychologiczne, różne formy wypoczynku, przedsięwzięcia kulturotwórcze, kursy i szkolenia dla bezrobotnych.

Prowadzimy:
Europejską Akademię Kobiet, programy badawcze, rzecznictwo interesów grup dyskryminowanych, diagnozowanie i terapię problemów psychologicznych, ośrodki wsparcia, diagnozę i terapię mobbingu, formy opieki nad osobami zależnymi, kluby integracji społecznej, kluby pracy, pośrednictwo pracy, ośrodki terapeutyczne, ośrodki wsparcia, Akademię Złotego Wieku, programy terapeutyczne, profilaktykę uzależnień, mediacje rodzinne i rówieśnicze, poradnictwo prawne i socjalne.

Zajmujemy się:
-Badaniem praktyki stosowania przepisów prawnych dotyczących kobiet, rodziny i dziecka oraz zgłaszaniem organom władzy stosownych wniosków,
-Poradnictwem prawnym na rzecz kobiet i rodziny,
-Działaniem na rzecz zatrudnienia kobiet i ochrona ich pracy zawodowej,
-Działaniem na rzecz bezdomnych, uzależnionych i krzywdzonych,
-Inicjowaniem różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
-Organizowaniem działalności kulturalnej i oświatowej w formie wystaw, odczytów, spotkań i festynów,
-Organizowaniem kursów i szkoleń,
-Współpracą i wymianą informacji z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach,
-Współpracujemy z różnymi podmiotami w ramach projektów z zakresu edukacji i informowania społeczeństwa oraz w ramach współpracy NGO`s w Unii Europejskiej i innych państwach.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
30.08.2011
Wezwaniem do działań na rzecz polityki równego traktowania kobiet, skierowanym m.in. do partii politycznych i Parlamentu Europejskiego, zakończyły się w Sejmie obrady Europejskiego Forum Kobiet Lewicy (26-27 sierpnia 2011).

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
wsparcie lokalowe, techniczne
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej