Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Demokratyczna Unia Kobiet w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 827 63 01
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
00-061
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000140440
REGON
01251660000000
NIP
5262627783
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Demokratycznej Unii Kobiet jest:

  • Działanie na rzecz równego statusu płci poprzez edukowanie społeczeństwa,
  • Reprezentowanie praw i interesów kobiet w kontekście praw człowieka,
  • Walka ze społeczną, obyczajową i polityczną dyskryminacją kobiet,
  • Przygotowanie kobiet do udziału w życiu publicznym,
  • Współpraca zagraniczna w ramach Unii Europejskiej i innych państw,
  • Działanie na rzecz ofiar przemocy, niepełnosprawnych i bezdomnych,
  • Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.

"Promocja praw kobiet jest niezbędnym warunkiem wolności, sprawiedliwości, pokojowego rozwiązywania konfliktów, a także postępu społecznego oraz tolerancji, równości i godności."
Kofi Annan - Sekretarz Generalny ONZ

Organizujemy:
konferencje i sympozja, warsztaty i treningi psychologiczne, różne formy wypoczynku, przedsięwzięcia kulturotwórcze, kursy i szkolenia dla bezrobotnych.

Prowadzimy:
Europejską Akademię Kobiet, programy badawcze, rzecznictwo interesów grup dyskryminowanych, diagnozowanie i terapię problemów psychologicznych, ośrodki wsparcia, diagnozę i terapię mobbingu, formy opieki nad osobami zależnymi, kluby integracji społecznej, kluby pracy, pośrednictwo pracy, ośrodki terapeutyczne, ośrodki wsparcia, Akademię Złotego Wieku, programy terapeutyczne, profilaktykę uzależnień, mediacje rodzinne i rówieśnicze, poradnictwo prawne i socjalne.

Zajmujemy się:
-Badaniem praktyki stosowania przepisów prawnych dotyczących kobiet, rodziny i dziecka oraz zgłaszaniem organom władzy stosownych wniosków,
-Poradnictwem prawnym na rzecz kobiet i rodziny,
-Działaniem na rzecz zatrudnienia kobiet i ochrona ich pracy zawodowej,
-Działaniem na rzecz bezdomnych, uzależnionych i krzywdzonych,
-Inicjowaniem różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
-Organizowaniem działalności kulturalnej i oświatowej w formie wystaw, odczytów, spotkań i festynów,
-Organizowaniem kursów i szkoleń,
-Współpracą i wymianą informacji z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach,
-Współpracujemy z różnymi podmiotami w ramach projektów z zakresu edukacji i informowania społeczeństwa oraz w ramach współpracy NGO`s w Unii Europejskiej i innych państwach.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
30.08.2011
Wezwaniem do działań na rzecz polityki równego traktowania kobiet, skierowanym m.in. do partii politycznych i Parlamentu Europejskiego, zakończyły się w Sejmie obrady Europejskiego Forum Kobiet Lewicy (26-27 sierpnia 2011).

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
wsparcie lokalowe, techniczne
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej