Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Klub Inteligencji Katolickiej
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 827 39 39
Telefon
22 827 29 04
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Freta 20/24a
Kod pocztowy
00-227
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Konieczna pomoc wolontariuszy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000034785
REGON
00077080900000
NIP
526-00-01-602
Rok powstania
1956
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
1890
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Wspomaganie członków Klubu w pogłębianiu swego życia duchowego i intelektualnego w zgodności z nauką Kościoła.
Kształtowanie człowieka, świadomego swych praw oraz obowiązków indywidualnych i społecznych.
Rozwijanie kultury chrześcijańskiej.
Przeciwstawianie się zagrożeniom i patologiom społecznym.

Prowadzone działania:

 1. Działalność w życiu Kościoła
  a) formacyjna: spotkania modlitewne, wspólne eucharystie, dni skupienia, organizowanie wykładów, kursów i spotkań formacyjnych dla różnych grup wiekowych;
  b) intelektualna i społeczna: włączanie świeckich w pracę duszpasterską Kościoła, analiza dokumentów Kościoła, współpraca z episkopatem i mediami katolickimi oraz zabieranie głosu w najważniejszych sprawach współczesnego Kościoła w Polsce, udzielanie pomocy Kościołowi i wspólnotom chrześcijańskim na terenach byłego ZSRR, podejmowanie dialogu międzywyznaniowego i ekumenicznego.

 2. Działalność dla rodzin, dzieci i młodzieży
  a) Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
  b) Udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
  c) Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
  d) Organizowanie spotkań dyskusyjnych z młodzieżą studencką.
  e) Organizowanie spotkań formacyjno-artystycznych dla najmłodszych.
  f) Aktywizacja dzieci i młodzieży w przestrzeni społecznej.

 3. Działalność międzynarodowa
  a) Działania na rzecz przemian pro-demokratycznych na Białorusi i na Ukrainie.
  b) Współpraca z organizacjami międzynarodowymi w Europie: podejmowanie partnerstw w celu realizacji rozmaitych projektów społecznych.

 4. Działalność społeczna i kulturotwórcza
  a) Aktywizacja seniorów oraz edukacja dorosłych: prowadzenie Akademii Trzeciego Wieku KIK i inne projekty edukacyjne;
  b) Wydawanie czasopisma o tematyce społecznej: Kontakt. Magazyn Nieuziemiony;
  c) Koncerty Chóru Ars Cantata dla lokalnych społeczności;
  d) Prowadzenie szkoleń i platfofmy internetowej z zakresu edukacji globalnej: post-turysta.pl;
  e) Prowadzenie poradni małżeńskiej i rodzinnej: Studnia na Piwnej;
  f) Prowadzenie Funduszu Stypendialnego KIK;
  g) Rozpoznawanie i proponowanie rozwiązań problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, ekologicznych i innych oraz zabieranie głosu w debatach społecznych i publicznych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

wynajem sal, organizacja ma możliwość prowadzenia działalności reklamowej

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

W ramach działalności odpłatnej Organizacja wydaje kwartalnik "Kontakt. Magazyn nieuziemiony".

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Maria Borkowska, członek Prezydium
Krzysztof Sawicki, Skarbnik
Paweł Broszkowski, Wiceprezes
Maryna Czaplińska, Wiceprezes
Jakub Kiersnowski, Sekretarz
Krzysztof Ziołkowski, Wiceprezes
Joanna Święcicka, Prezes
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji