Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Klub Inteligencji Katolickiej
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 827 39 39
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Freta 20/24A
Kod pocztowy
00-227
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Konieczna pomoc wolontariuszy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000034785
REGON
00077080900000
NIP
5260001602
Rok powstania
1956
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
1890
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Klub Inteligencji Katolickiej

Misją Klubu Inteligencji Katolickiej jest:

  • Wspomaganie członków Klubu w pogłębianiu swego życia duchowego i intelektualnego w zgodności z nauką Kościoła.
  • Kształtowanie człowieka, świadomego swych praw oraz obowiązków indywidualnych i społecznych.
  • Rozwijanie kultury chrześcijańskiej.
  • Przeciwstawianie się zagrożeniom i patologiom społecznym.

Klub Inteligencji Katolickiej prowadzi następujące działania:

Działalność w życiu Kościoła

a) formacyjna: spotkania modlitewne, wspólne eucharystie, dni skupienia, organizowanie wykładów, kursów i spotkań formacyjnych dla różnych grup wiekowych;
b) intelektualna i społeczna: włączanie świeckich w pracę duszpasterską Kościoła, analiza dokumentów Kościoła, współpraca z episkopatem i mediami katolickimi oraz zabieranie głosu w najważniejszych sprawach współczesnego Kościoła w Polsce, udzielanie pomocy Kościołowi i wspólnotom chrześcijańskim na terenach byłego ZSRR, podejmowanie dialogu międzywyznaniowego i ekumenicznego.

Działalność dla rodzin, dzieci i młodzieży

a) Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
b) Udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
c) Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
d) Organizowanie spotkań dyskusyjnych z młodzieżą studencką.
e) Organizowanie spotkań formacyjno-artystycznych dla najmłodszych.
f) Aktywizacja dzieci i młodzieży w przestrzeni społecznej.

Działalność międzynarodowa

a) Działania na rzecz przemian pro-demokratycznych na Białorusi i na Ukrainie.
b) Współpraca z organizacjami międzynarodowymi w Europie: podejmowanie partnerstw w celu realizacji rozmaitych projektów społecznych.

Działalność społeczna i kulturotwórcza

a) Aktywizacja seniorów oraz edukacja dorosłych: prowadzenie Akademii Trzeciego Wieku KIK i inne projekty edukacyjne;
b) Wydawanie czasopisma o tematyce społecznej: Kontakt. Magazyn Nieuziemiony;
c) Koncerty Chóru Ars Cantata dla lokalnych społeczności;
d) Prowadzenie szkoleń i platfofmy internetowej z zakresu edukacji globalnej: post-turysta.pl;
e) Prowadzenie poradni małżeńskiej i rodzinnej: Studnia na Piwnej;
f) Prowadzenie Funduszu Stypendialnego KIK;
g) Rozpoznawanie i proponowanie rozwiązań problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, ekologicznych i innych oraz zabieranie głosu w debatach społecznych i publicznych.

Działalność humanitarna i pomoc rozwojowa w Polsce i poza jej granicami.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
30.03.2017
25 i 26 marca br. w Mińsku i Moskwie oraz wielu innych miastach odbyły się pokojowe demonstracje, w których obywatele Rosji i Białorusi upominali się o swoje prawa. Skutek był taki sam jak zwykle: brutalna akcja sił rządowych, bicie, aresztowania, wyroki.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rekreacja, wypoczynek
muzyka
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
edukacja ekologiczna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Jakub Kiersnowski, Prezes
Marta Titaniec, Wiceprezes
Piotr Ciacek, Wiceprezes
Joanna Święcicka, Wiceprezes
Jan Murawski, Sekretarz
Dominik Jaraczewski, Skarbnik
Paweł Broszkowski, członek Prezydium
Aleksandra Brochocka, członkini Zarządu
Jacek Cichocki, członek Zarządu
Maryna Czaplińska, członkini Zarządu
Piotr M. A. Cywiński, członek Zarządu
Ignacy Dudkiewicz, członek Zarządu
Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski, członek Zarządu
Krzysztof Ziołkowski, członek Zarządu
Krzysztof Sawicki, członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej