Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 630 98 01
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
w godz. 8:00 - 16:00
Ulica
Trębacka 4 lok. 108
Kod pocztowy
00-074
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000161651
REGON
01011464100000
NIP
525-15-67-362
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

Wspieranie reform rynkowych, rozwoju instytucji demokratycznych i tworzenie przyjaznego klimatu dla działalności gospodarczej poprzez obiektywne badania i analizy, edukację i opracowywanie rekomendacji dla polityki gospodarczej.

Prowadzone działania:

Realizacja projektów (również dofinansowanych ze środków UE), prowadzenie badań, opiniowanie aktów prawnych, organizacja warsztatów, seminariów i szkoleń ogólnopolskich i międzynarodowych; Współpraca z organizacjami skupiającymi środowiska gospodarcze. Opracowania z zakresu polityki regionalnej, rozwoju przedsiębiorczości, etyki w biznesie. Realizacja usług prorozwojowych, w tym na rzecz przedsiębiorstw. 

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
08.05.2012
Jak podkreślają przedsiębiorcy, większość jednostek badawczych nawiązując kontakt z przedsiębiorcami zainteresowanych jest tylko i wyłącznie badaniami, a wskazane byłoby, gdyby już w czasie nawiązywania tych pierwszych kontaktów przedstawiały one możliwości zastosowań komercyjnych tychże badań. Ponadto, w ocenie przedsiębiorców, instytucje badawcze bardzo rzadko prowadzą rozpoznanie potrzeb firm i przygotowują tzw. oferty zindywidualizowane.
Publicystyka
08.02.2012
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” realizują w woj. łódzkim projekt: „Łódzki Explorer B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego”. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie narzędzi elektronicznych, służących do realizacji projektów badawczo-rozwojowych.
Publicystyka
13.12.2013
1 października 2013 r. Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” rozpoczęła realizację projektu pn. „DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy siedmiu jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
wspieranie ekonomii społecznej
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Mieczysław Bąk , Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej