Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 556 42 60
Telefon
22 556 42 62
Adres rejestrowy
Ulica
Szpitalna 5 lok. 22
Kod pocztowy
00-031
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000138239
REGON
01111633000000
NIP
526-10-49-700
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

  • podnoszenie jakości debaty publicznej w Polsce i na poziomie europejskim, aby była merytoryczna oraz nastawiona na rozwiązywanie problemów i budowanie wiedzy
  • wprowadzanie do debaty publicznej nowych tematów oraz upowszechnianie innowacyjnego podejścia do kwestii publicznych
  • tworzenie mechanizmów umożliwiających włączanie obywateli oraz różnych ich grup i środowisk w debatę publiczną, a także w inne formy aktywności życia publicznego
  • dbanie o jakość polityki publicznej realizowanej w Polsce poprzez inspirowanie zmian prawnych i instytucjonalnych.

Prowadzone działania:

  • PROGRAM EUROPEJSKI - koncentruje się na badaniu i analizie aktualnej polityki europejskiej i zagranicznej Polski oraz monitorowaniu działalności instytucji europejskich.

  • PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ - analizuje najważniejsze wyzwania stojące przed polityką społeczną, związane z procesami ekonomicznymi, demograficznym i przemianami społecznymi. Celem działań programu jest również przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, integracji wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem poprzez badania nad zwiększaniem zatrudnienia i warunkami na rynku pracy.

  • PROGRAM SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO - koncentruje się na problematyce społeczeństwa obywatelskiego. Jego misją jest podejmowanie działań na rzecz promocji aktywnych postaw obywatelskich, wzmacniania sektora pozarządowego i rozwoju współpracy między obywatelami a władzami publicznymi.

  • PROGRAM PRAWA I INSTYTUCJI DEMOKRATYCZNYCH - działa na rzecz aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym, przejrzystości działania instytucji państwowych oraz ich dostępności dla obywatela.

  • PROGRAM POLITYKI MIGRACYJNEJ - podejmuje tematy związane z polską i europejską polityką migracyjną oraz integracyjną, prowadzi badania w dziedzinie migracji.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej