Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 351 93 12
Telefon
22 351 93 10
Adres rejestrowy
Ulica
Żurawia 43
Kod pocztowy
00-680
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
4 piętro.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000052000
REGON
00200603000000
NIP
522-00-01-895
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją FRDL jest szerzenie idei samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji.

Najważniejsze cele:

  • merytoryczne wsparcie dla samorządu terytorialnego
  • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza ruchu organizacji pozarządowych i wszelkich form współpracy pomiędzy tymi organizacjami i grupami obywatelskimi a samorządem terytorialnym
  • wspomaganie polskimi doświadczeniami rozwoju demokracji lokalnej w krajach dokonujących transformacji ustrojowej.

Najważniejsze obecnie realizowane programy FRDL:

  • FRDL realizuje w partnerstwie projekt systemowy "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych". Jego głównym celem jest wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokalnych;
  • "Szkoła Równych Szans" w woj. mazowieckim i lubuskim, mający na celu rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół.
  • "Zatrudnienie metodą na wykluczenie" (woj. podlaskie) - celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy osób niezatrudnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku FRDL - MISTiA w Tarnowie, świadczący bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
19.03.2012
Zakończył się okres zgłaszania kandydatów do Dorocznej Nagrody FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne. Wpłynęło ponad 150 rekomendacji. Wyniki poznamy w maju.
Publicystyka
25.10.2016
Zarząd Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej opublikował oświadczenie dotyczące nieprawdziwych informacji publikowanych przez użytkownika @antyleft.
Publicystyka
28.06.2013
Jak samorząd wraz z lokalną społecznością może wspólnie decydować o przedsiębiorczości lub zrównoważonym rozwoju? Tematy na pierwszy rzut oka skomplikowane, jednak samorządy powiatu bartoszyckiego i gminy Reszel podjęły się tego zadania - w ramach projektu „Decydujmy razem”, wspólnie z mieszkańcami, opracowały odpowiednie programy. Teraz dzielą się swoim doświadczeniem z przedstawicielami innych samorządów z terenu warmińsko-mazurskiego.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Ośrodki w Krakowie i Szczecinie udostępniają miejsca hotelowe

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

szkoleniowo-doradczą

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Irena Peszko, prezes zarządu
Adam Kowalewski, przewodniczący rady nadzorczej
Jerzy Stępień, prezes rady fundatorów i Fundacji
Witold Monkiewicz, wiceprezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej