Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Rodzić po Ludzku
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 887 78 76
Telefon
22 887 78 76
Adres rejestrowy
Ulica
Nowolipie 13/15
Kod pocztowy
00-150
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000150773
REGON
01194852600000
NIP
526-17-21-250
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
9
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem statutowym Fundacji Rodzić po Ludzku jest poprawa poziomu opieki okołoporodowej w placówkach położniczych w całej Polsce. Od ponad dwudziestu lat w sposób ciągły prowadzimy działania rzecznicze, interwencyjne i edukacyjne skierowane do decydentów, aktywistów, personelu medycznego oraz kobiet.

Jesteśmy po to, żeby ciąża i poród były dobrym doświadczeniem dla każdej kobiety.

Słuchamy głosu kobiet, reagujemy gdy prawa okołoporodowe są łamane – piszemy skargi, chodzimy do sądu, sprawdzamy porodówki.

Na portalu Gdzierodzic.info ułatwiamy kobietom podjęcie przemyślanej decyzji – jak, z kim i gdzie chcą urodzić.

Dzięki nam ponad 10 tysięcy położnych lepiej rozumie jak przyjmować porody w sposób przyjazny dla matek i zgodny z ich wyborem.

Jesteśmy organizacją pozarządową pożytku publicznego działającą na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Naszym celem jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich jej osób.

Naszą misją jest wzmocnienie i wspieranie kobiet w otwartym formułowaniu swoich potrzeb i domaganiu się respektowania swoich praw. Wnosimy ich doświadczenia do przestrzeni publicznej, ponieważ uważamy, że stosunek społeczeństwa do narodzin i macierzyństwa jest miarą wrażliwości społecznej.

Działamy, aby:
• potrzeby kobiet i ich rodzin były priorytetem dla opieki okołoporodowej w Polsce,
• każda kobieta czuła się podmiotem opieki okołoporodowej i miała do niej łatwy dostęp,
• dzieci przychodziły na świat w przyjaznym otoczeniu,
• rodzice mogli liczyć na wsparcie w przeżywaniu swojego macierzyństwa i ojcostwa,
• kobiety były świadome swych praw i domagały się ich przestrzegania,
• szpitale informowały o swojej pracy i publikowały jej wyniki,
• praktyka położnicza opierała się na wiarygodnych badaniach naukowych,
• zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia były uwzględniane w praktyce polskich szpitali położniczych,
• stworzono warunki dla istnienia i rozwoju pozaszpitalnych miejsc do porodu,
• samodzielne i niezależne położne odgrywały główną rolę w opiece nad kobietą i noworodkiem.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

W ramach działalności wydawniczej wydajemy materiały edukacyjne o tematyce okołoporodowej, ulotki i broszury dla kobiet i ich rodzin oraz wydawnictwa specjalistyczne dla personelu medycznego. W ramach działalności reklamowej Fundacja współpracuje z osobami prawnymi i fizycznymi, firmami prywatnymi w zakresie sponsoringu prowadzonych działań. Cały zysk z prowadzonej działalności reklamowej przeznaczany jest na realizację celów statutowych - działalność pożytku publicznego Fundacji Rodzić po Ludzku. Pozyskiwane w ten sposób środki stanowią istotne źródło finansowania działań Fundacji, pozwalają pokrywać wkłady własne wymagane przez grantodawców instytucjonalnych i zapewniają utrzymanie bieżącej płynności finansowej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Prowadzimy szkolenia, warsztaty oraz kursy dokształcające dla personelu medycznego placówek położniczych oraz dla specjalistów opiekujących się kobietami w ciąży, w czasie porodu i połogu (również doul, psychologów i fizjoterapeutów). Ich celem jest zarówno pogłębienie wiedzy merytorycznej, jak i zdobycie nowych umiejętności specjalistycznych i psychospołecznych niezbędnych w codziennej praktyce.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów

Zarząd

Joanna Pietrusiewicz, Prezeska Zarządu
Agnieszka Wądołowska, Członkini Zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
79156000132353781180000001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej