Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja Rodzić po Ludzku
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 887 78 76
Adres rejestrowy
Ulica
Nowolipie 13/15
Kod pocztowy
00-150
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000150773
REGON
01194852600000
NIP
5261721250
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jesteśmy organizacją pozarządową pożytku publicznego działającą na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Naszym celem jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich jej osób.

Naszą misją jest wzmocnienie i wspieranie kobiet w otwartym formułowaniu swoich potrzeb i domaganiu się respektowania swoich praw. Wnosimy ich doświadczenia do przestrzeni publicznej, ponieważ uważamy, że stosunek społeczeństwa do narodzin i macierzyństwa jest miarą wrażliwości społecznej.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Co 5 kobieta doświadcza przemocy słownej, a 62% kobiet odebrano możliwość porodu z osobą bliską.
Zmieńmy tę sytuację! Wesprzyj #FunduszInterwencyjny #rodzicpoludzku
25,00 zł
Wspieram Fundusz Interwencyjny
50,00 zł
Wspieram Fundusz Interwencyjny
100,00 zł
Wspieram Fundusz Interwencyjny
Wspieram, aby każda kobieta w ciąży i w porodzie była traktowana podmiotowo!
Przekazuję darowiznę.
25,00 zł
Prowadzenie rankingu szpitali
50,00 zł
Działania prawne i rzecznicze
100,00 zł
Interwencje w szpitalach
Wspieram, żeby rodzić po ludzku było już normą dla wszystkich kobiet!
Przekazuję darowiznę.
25,00 zł
na prowadzenie rankingu szpitali
50,00 zł
na pomoc prawną
100,00 zł
na prowadzenie interwencji
Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
07.10.2016
FUNDACJA RODZIĆ PO LUDZKU pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie i oburzenie trybem ogłoszenia przez Pana Ministra konkursów „Konkursy - Narodowy Program Zdrowia” dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu problematyki karmienia piersią.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

W ramach działalności wydawniczej wydajemy materiały edukacyjne o tematyce okołoporodowej, ulotki i broszury dla kobiet i ich rodzin oraz wydawnictwa specjalistyczne dla personelu medycznego. W ramach działalności reklamowej Fundacja współpracuje z osobami prawnymi i fizycznymi, firmami prywatnymi w zakresie sponsoringu prowadzonych działań. Cały zysk z prowadzonej działalności reklamowej przeznaczany jest na realizację celów statutowych - działalność pożytku publicznego Fundacji Rodzić po Ludzku. Pozyskiwane w ten sposób środki stanowią istotne źródło finansowania działań Fundacji, pozwalają pokrywać wkłady własne wymagane przez grantodawców instytucjonalnych i zapewniają utrzymanie bieżącej płynności finansowej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Prowadzimy szkolenia, warsztaty oraz kursy dokształcające dla personelu medycznego placówek położniczych oraz dla specjalistów opiekujących się kobietami w ciąży, w czasie porodu i połogu (również doul, psychologów i fizjoterapeutów). Ich celem jest zarówno pogłębienie wiedzy merytorycznej, jak i zdobycie nowych umiejętności specjalistycznych i psychospołecznych niezbędnych w codziennej praktyce.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
79 1560 0013 2353 7811 8000 0001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej