Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 674 11 48
Adres rejestrowy
Ulica
Św. Wincentego 92
Kod pocztowy
03-291
Miejscowość
Warszawa-Targówek
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Targówek
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000145797
REGON
01096223400000
NIP
524-10-16-749
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Fundacji jest praca na rzecz wspierania rozwoju, poprawy stanu zdrowia oraz podnoszenia jakości życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Fundacja ustanowiona jest w celu: 1. Niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży poprzez: - rehabilitację, w tym rehabilitację metodą hipoterapii, - aktywizację i rehabilitację społeczną i zawodową, - integrację środowiskową. 2. Wspierania i tworzenia form samopomocy środowisk osób niepełnosprawnych. Fundacja podejmuje działania w zakresie: - inicjowania, wspierania i wdrażania różnorodnych form aktywizacji społecznej izawodowej, rehabilitacji oraz integracji osób niepełnosprawnych, - prowadzenia stałych zajęć hipoterapii, realizowania programu rehabilitacji zleconej przez lekarza, - prowadzenia zajęć integracyjnych z dziećmi zdrowymi oraz organizowania imprez integrujących środowisko rodzin dzieci niepełnosprawnych a także pomocy rodzinom w tworzeniu grup wsparcia, - przygotowywania dzieci i młodzieży do olimpiad specjalnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, - prowadzenia placówki integracyjnej dziennego pobytu, - organizacji i prowadzenia imprez i obozów integracyjnych w siedzibie i poza siedzibą Fundacji. Fundacja realizuje obecnie 3 programy: 1. HIPOTERAPII I SPORTU JEŹDZIECKIEGO ON Każdego roku w programie hipoterapii w naszym Ośrodku uczestniczy ponad setka dzieci. Hipoterapia przynosi pozytywne efekty w przypadku m.in. nast. schorzeń i niepełnosprawności: - mózgowe porażenie dziecięce - dysfunkcje narządu ruchu na tle neurologicznym lub ortopedycznym - zespół Downa - autyzm i zaburzenia rozwojowe z cechami autyzmu - opóźnienie rozwoju psychoruchowego - upośledzenie umysłowe - zaburzenia emocjonalne. W prowadzeniu zajęć pomagają nam wolontariusze, którzy ułatwiają podopiecznym Fundacji integrację społeczną. Przy Fundacji działają Sekcja Jeździecka Olimpiad Specjalnych oraz Klub Jeździecki Osób Niepełnosprawnych prowadzące treningi sportowe jazdy konnej przygotowujące młodzież niepełnosprawną do startu w zawodach jeździeckich. Poza stałymi zajęciami z hipoterapii organizujemy dla naszych podopiecznych imprezy integracyjne i okolicznościowe oraz turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe. Ośrodek Hipoterapii posiada patronat Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego i prawo prowadzenia praktyk zawodowych dla przyszłych hipoterapeutów. 2. ASYSTENTA OSOBISTEGO ON Program finansowany ze środków Biura Polityki Społecznej UM St. Warszawy. Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej świadczymy od 2004 roku. Celem tej usługi jest społeczna aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie tym osobom wsparcia przez profesjonalnie przygotowanych asystentów. Pomoc asystenta skierowana głównie na usamodzielnienie, integrację oraz zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych. Zadania asystenta osoby niepełnosprawnej: - wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych - pomoc w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków transportu - pomoc w docieraniu do szkół, miejsc pracy, na szkolenia oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych - pomoc w trakcie zajęć w przedszkolu i szlole - towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych - udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp. - wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań. 3. CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ "RAZEM" Centrum „Razem” to miejsce, w którym wcielany jest w życie program „Trener pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”. W ramach programu testowana jest nowoczesna forma zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych. Kluczową rolę w projekcie odgrywa trener pracy, który pomaga osobie niepełnosprawnej w znalezieniu zatrudnienia, przystosowaniu się do wykonywanych zadań i utrzymaniu pracy. Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rehabilitacja, terapia
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji