Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Partners Polska
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 825 40 83
Telefon
22 409 53 83
Telefon
22 825 40 83
Adres rejestrowy
Ulica
Wilcza 29A lok. 4A
Kod pocztowy
00-544
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000221845
REGON
01270306300000
NIP
526-20-49-228
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Partners Polska jest polską organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie.

U podstaw działania Fundacji Partners Polska leży przekonanie o wartości wolności wszystkich ludzi i ich prawie do udziału w decyzjach dotyczących ich rodzin, społeczności i krajów. Misją Fundacji jest budowanie zrozumienia między ludźmi, społeczeństwami i kulturami.

Statutowym celem Fundacji jest propagowanie kultury pokojowego rozwiązywania sporów, w tym rozwoju mediacji w Polsce, wspieranie demokratycznych procedur podejmowania decyzji oraz działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe we współpracy z innymi organizacjami z Polski i zagranicy o podobnych wartościach i zadaniach. Do jej najważniejszych partnerów należy sieć organizacji pozarządowych Partners for Democratic Change.

Fundacja prowadzi cztery główne programy służące realizacji misji:
1) Dialog i zrozumienie między ludźmi: program mediacyjny i program konsultacji oraz debat obywatelskich.
2) Współpraca rozwojowa, w tym inicjatywy na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i ekonomicznego kobiet oraz rozwoju edukacji w krajach Globalnego Południa.
3) Edukacja globalna, której celem jest budowanie w Polsce zrozumienia dla potrzeb i różnorodności ludzi z innych stron świata.
4) Promocja nauki i jej osiągnięć jako warunku rozwoju społeczeństw.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności

Zarząd

Maciej Tański, prezes zarządu
Ilona Iłowiecka-Tańska, członkini zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej