Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Fundacja TUS
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501 009 857
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Brak możliwości wizyt osobistych. Zapraszamy do biura przy ul. Geodetów w Warszawie.
Ulica
Górska 17 lok. 38
Kod pocztowy
00-740
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Adres biura
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
Pracujemy w trybie hybrydowym. Zachęcamy wszystkich, którzy wybierają się do nas, o wcześniejsze umawianie spotkań. Jeżeli będziemy zawiadomieni, będziemy mogli poświęcić Wam więcej czasu.
Ulica
Geodetów 10 lok. 1
Kod pocztowy
02-396
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Lokal na parterze, wejście na poziomie gruntu, można swobodnie się dostać. Pracujemy nad przebudową toalety - na razie jest niedostępna.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000138121
REGON
01031254200000
NIP
5251569295
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Fundację TUS

przekaż darowiznę

Misją Fundacji TUS jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia.

Fundacja TUS powstała w 1993 roku i ma wieloletnie doświadczenie we wspieraniu osób niepełnosprawnych. Początkowo, do 2004 roku, Fundacja prowadziła specjalistyczny transport dla osób niepełnosprawnych - pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. W 2005 roku Fundacja TUS zajęła się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w wejściu na otwarty rynek pracy. 

Od 2008 roku Fundacja prowadzi audyty miejsc publicznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Dane o dostępności miejsc publicznych dostępne są w Niepelnosprawnik.pl - jedynej tego rodzaju wyszukiwarce w Polsce. Niepełnosprawnik pomaga osobom z niepełnosprawnościami znaleźć usługi blisko domu i obecny jest w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i wielu innych miastach.

Udostępniamy informacje i prowadzimy szkolenia osób, dla których dostępność jest ważna. Informacje można znależć na stronie centrumdostepnosci.pl.

Otrzymaliśmy nagrody i wyróżnienia:

  • nagroda Specjalna Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie pomocy społecznej w 1995 roku
  • medal 400 lat Stołeczności Warszawy dla Piotra Todysa - Prezesa Fundacji TUS (1996 rok)
  • wyróżnienie Pro Publico Bono w konkursie Prezesa Rady Ministrów na Obywatelską Inicjatywę Dziesięciolecia 1989-1999 (1999 rok)
  • tytuł "Najlepsza inwestycja w człowieka" dla projektu "Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Integracja na otwartym rynku pracy" w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Dobre praktyki EFS" (2007 rok)
  • tytuł "W pełni zaradni" w konkursie Escadra Group.
  • Nagroda S3KTOR - za najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2011 roku w kategorii „Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka” dla Niepełnosprawnika.
  • Nagroda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Nowe Technologie Lokalnie „Sektor 3.0”. Za szczególny dorobek w zakresie prowadzenia działań promocyjnych, badawczych, edukacyjnych dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunlkacyjnych w trzecim sektorze i za przykład Innowacyjnego zastosowania ICT w bieżących działaniach dla Niepełnosprawnika.
  • „Serwis www bez barier” - wyróżnienie przyznawane przez Integrację - największy w Polsce magazyn poruszający kwestie osób z niepełnosprawnością I Miasto Stołeczne Warszawa. Nadawane najlepszemu serwisowi www, jako najbardziej dostosowanemu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  • Certyfikat „Wrocław bez barier” - promuje dobre postawy oraz działania podejmowane na rzecz pełnej dostępności i Integracji. Niepełnosprawnik został nagrodzony w kategorii działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności.
  • Wyróżnienie w konkursie ”Strona Internetowa bez Barier”. Konkurs jest wydarzeniem organizowanym cyklicznie przez Fundację Widzialni przy współpracy z Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Istotę konkursu stanowi wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych, najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, starszych i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
28.12.2017
Z wyszukiwarki miejsc dostępnych Niepełnosprawnik w ciągu ostatniego roku skorzystało 133 477 użytkowników. To ogromna radość dla całego zespołu tworzącego www.niepelnosprawnik.pl.
Publicystyka
29.10.2018
Dostarczanie informacji o miejscach publicznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, to podstawa działania Niepełnosprawnika. Tak samo ważna jest użyteczność informacji, które dostarczamy.
Publicystyka
19.07.2018
Niepełnosprawnik od zawsze współtworzyli wolontariusze. Bez ochotniczego wsparcia trudno byłoby przeprowadzać audyty, wprowadzać dane, tworzyć nowe funkcje wyszukiwarki. Już nie wyobrażamy sobie, by Niepełnosprawnik powstawał bez wolontarystycznego wsparcia.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

- Prowadzenie audytów pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. - Szkolenia dla koordynatorów dostępności i wszystkich tych, którzy chcą prowadzić działania zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. - Ekspertyzy i badania naukowe dotyczące dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista kategorii działalności gospodarczej poniżej: 1) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 2) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, 3) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 4) działalność wspomagająca edukację, 5) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 6) reklama, 7) działalność wydawnicza, 8) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 9) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 10) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 11) doradztwo związane z zarządzaniem, 12) działalność w zakresie architektury, 13) badanie rynku i opinii publicznej; 14) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 15) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 16) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 17) pomoc społeczna bez zakwaterowania, 18) działalność obiektów kulturalnych, 19) pozostała działalność związana ze sportem, 20) działalność organizacji profesjonalnych, 21) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Zarząd

Piotr Todys, prezes zarządu
Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż, członkini zarządu
Magda Piwowarska, członkini zarządu
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
89203000451110000003980450
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej