Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja

Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 663 78 00
Telefon
22 663 09 86
Adres rejestrowy
Ulica
Reymonta 12a
Kod pocztowy
01-842
Miejscowość
Warszawa-Bielany
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Bielany
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000100089
REGON
01015171900000
NIP
118-00-88-817
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" ustanowiona została aktem notarialnym 6 lutego 1993 r. i wpisana do rejestru fundacji pod nr. 3442 (XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy).
30 sierpnia 1993 r. Fundacja połączona została z Fundacją im. Macieja Rataja i przyjęła nazwę Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja. Obecny nr. KRS 0000100089 (XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy).

Zgodnie z §5 Statutu celami Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja jest:

  • wspieranie cywilizacyjnego, kulturalnego, społecznego i ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, a także krzewienie edukacji w służbie demokratycznej przyszłości wsi polskiej.

Mając na względzie rozwój obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja inicjuje i wspomaga:

  • Działania społeczności wsi i małych miasteczek (do 25 tysięcy mieszkańców) służące poprawie materialnych i duchowych warunków życia, w szczególności w zakresie rozwoju, utrzymania i modernizacji infrastruktury ( w tym dróg oraz sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej), instytucji oświatowo-kulturalnych, dobroczynnych i ochrony zdrowia, a także urządzeń ochrony środowiska , ochrony wód poprzez budowę, modernizację i wyposażenie urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich,
  • Działania służące społeczno-gospodarczej i kulturalnej aktywizacji obszarów wiejskich, promocji przedsiębiorczości przy udziale społeczności lokalnych, zgodnie z zasadami demokracji, samorządności, pomocniczości, wolnej przedsiębiorczości oraz wielofunkcyjnego rozwoju wsi,
  • Rozwój prac i badań naukowych w zakresie myśli społecznej, ekonomicznej, technicznej, rolniczej i ekologicznej, a także wdrażanie do praktyki i upowszechnianie ich wyników,

Mając na względzie krzewienie edukacji w służbie demokratycznej przyszłości wsi polskiej, Fundacja:

  • Wspiera rozwój myśli służącej demokracji wsi, postępowi cywilizacyjnemu i gospodarczemu wsi, jej samorządności oraz udziałowi jej przedstawicieli w różnych dziedzinach życia publicznego, Kościoła Katolickiego,
  • Inicjuje i wspomaga podnoszenie poziomu wiedzy obywatelskiej i kwalifikacji mieszkańców wsi oraz osób związanych z wsią przez swą działalność zawodową, społeczną lub polityczną - z myślą o ich aktywnym i odpowiedzialnym uczestnictwie w przemianach politycznych i gospodarczych oraz o dobrym reprezentowaniu przez nich spraw wsi na forum publicznym,
  • Sprzyja poznawaniu przez różne kręgi społeczeństwa spraw wsi oraz lepszemu rozumieniu rangi tych spraw,
  • Kultywuje pamięć o przeszłości wsi i chłopów, a zwłaszcza wolnościowe, antytotalitarne tradycje polskiego ruchu ludowego i trwałe wartości ruchu "Solidarności" na wsi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej