Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja

Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 663 78 00
Telefon
22 663 09 86
Adres rejestrowy
Ulica
Reymonta 12a
Kod pocztowy
01-842
Miejscowość
Warszawa-Bielany
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Bielany
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000100089
REGON
01015171900000
NIP
118-00-88-817
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" ustanowiona została aktem notarialnym 6 lutego 1993 r. i wpisana do rejestru fundacji pod nr. 3442 (XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy).
30 sierpnia 1993 r. Fundacja połączona została z Fundacją im. Macieja Rataja i przyjęła nazwę Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja. Obecny nr. KRS 0000100089 (XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy).

Zgodnie z §5 Statutu celami Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja jest:

  • wspieranie cywilizacyjnego, kulturalnego, społecznego i ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, a także krzewienie edukacji w służbie demokratycznej przyszłości wsi polskiej.

Mając na względzie rozwój obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja inicjuje i wspomaga:

  • Działania społeczności wsi i małych miasteczek (do 25 tysięcy mieszkańców) służące poprawie materialnych i duchowych warunków życia, w szczególności w zakresie rozwoju, utrzymania i modernizacji infrastruktury ( w tym dróg oraz sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej), instytucji oświatowo-kulturalnych, dobroczynnych i ochrony zdrowia, a także urządzeń ochrony środowiska , ochrony wód poprzez budowę, modernizację i wyposażenie urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich,
  • Działania służące społeczno-gospodarczej i kulturalnej aktywizacji obszarów wiejskich, promocji przedsiębiorczości przy udziale społeczności lokalnych, zgodnie z zasadami demokracji, samorządności, pomocniczości, wolnej przedsiębiorczości oraz wielofunkcyjnego rozwoju wsi,
  • Rozwój prac i badań naukowych w zakresie myśli społecznej, ekonomicznej, technicznej, rolniczej i ekologicznej, a także wdrażanie do praktyki i upowszechnianie ich wyników,

Mając na względzie krzewienie edukacji w służbie demokratycznej przyszłości wsi polskiej, Fundacja:

  • Wspiera rozwój myśli służącej demokracji wsi, postępowi cywilizacyjnemu i gospodarczemu wsi, jej samorządności oraz udziałowi jej przedstawicieli w różnych dziedzinach życia publicznego, Kościoła Katolickiego,
  • Inicjuje i wspomaga podnoszenie poziomu wiedzy obywatelskiej i kwalifikacji mieszkańców wsi oraz osób związanych z wsią przez swą działalność zawodową, społeczną lub polityczną - z myślą o ich aktywnym i odpowiedzialnym uczestnictwie w przemianach politycznych i gospodarczych oraz o dobrym reprezentowaniu przez nich spraw wsi na forum publicznym,
  • Sprzyja poznawaniu przez różne kręgi społeczeństwa spraw wsi oraz lepszemu rozumieniu rangi tych spraw,
  • Kultywuje pamięć o przeszłości wsi i chłopów, a zwłaszcza wolnościowe, antytotalitarne tradycje polskiego ruchu ludowego i trwałe wartości ruchu "Solidarności" na wsi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej