Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 850 34 76
Telefon
22 407 77 30
Telefon
22 850 34 76
Adres rejestrowy
Ulica
Świętokrzyska 30 lok. 156
Kod pocztowy
00-116
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000080143
REGON
00080424700000
NIP
526-02-51-865
Rok powstania
1921
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
130
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Ochrona zawodu wydawcy. Dbanie o jego rangę i prestiż. Podnoszenie wiedzy i etyki zawodowej. Reprezentowanie wydawnictw i ruchu wydawniczego w kraju i za granicą. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju polskiej kultury. Podejmowanie i popieranie wszelkich dążeń zmierzających do pełnego i nieskrępowanego rozwoju polskiej książki. Wszechstronne kultywowanie i upowszechnianie tradycji narodowej. Uczestniczenie w kulturze światowej.

Prowadzone działania
Prowadzenie szkolenia zawodowego (np. kursy redakcji merytorycznej, technicznej, korekty, kultury języka polskiego, prawa autorskiego itd.). Organizowanie, konferencji, konkursów, wystaw związanych z działalnością zawodowo - twórczą członków Towarzystwa. Prowadzenie sekcji problemowych. Przedstawianie odpowiednim władzom i organom postulatów i opinii w sprawach dotyczących sytuacji książki w Polsce. Opiniowanie wszelkich aktów prawnych dotyczących ruchu wydawniczego. Wydawanie czasopism i innych publikacji fachowych. Współpraca ze związkami zawodowymi, związkami twórczymi, stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi. Inicjowanie studiów i prac badawczych nad rozwojem zagadnień wydawniczych w Polsce. Współpraca z organizacjami wydawniczymi za granicą. Organizowanie i popieranie wymiany międzynarodowej w zakresie zawodowym i kulturalnym.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sztuki wizualne, wzornictwo
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej