Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 850 34 76
Telefon
22 407 77 30
Telefon
22 850 34 76
Adres rejestrowy
Ulica
Świętokrzyska 30 lok. 156
Kod pocztowy
00-116
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000080143
REGON
00080424700000
NIP
526-02-51-865
Rok powstania
1921
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
130
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Ochrona zawodu wydawcy. Dbanie o jego rangę i prestiż. Podnoszenie wiedzy i etyki zawodowej. Reprezentowanie wydawnictw i ruchu wydawniczego w kraju i za granicą. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju polskiej kultury. Podejmowanie i popieranie wszelkich dążeń zmierzających do pełnego i nieskrępowanego rozwoju polskiej książki. Wszechstronne kultywowanie i upowszechnianie tradycji narodowej. Uczestniczenie w kulturze światowej.

Prowadzone działania
Prowadzenie szkolenia zawodowego (np. kursy redakcji merytorycznej, technicznej, korekty, kultury języka polskiego, prawa autorskiego itd.). Organizowanie, konferencji, konkursów, wystaw związanych z działalnością zawodowo - twórczą członków Towarzystwa. Prowadzenie sekcji problemowych. Przedstawianie odpowiednim władzom i organom postulatów i opinii w sprawach dotyczących sytuacji książki w Polsce. Opiniowanie wszelkich aktów prawnych dotyczących ruchu wydawniczego. Wydawanie czasopism i innych publikacji fachowych. Współpraca ze związkami zawodowymi, związkami twórczymi, stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi. Inicjowanie studiów i prac badawczych nad rozwojem zagadnień wydawniczych w Polsce. Współpraca z organizacjami wydawniczymi za granicą. Organizowanie i popieranie wymiany międzynarodowej w zakresie zawodowym i kulturalnym.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sztuki wizualne, wzornictwo
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej