Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Polski Związek Głuchych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 831 40 71
Telefon
22 831 40 72
Telefon
22 831 40 73
Adres rejestrowy
Ulica
Białostocka 4
Kod pocztowy
03-741
Miejscowość
Warszawa-Praga-Północ
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Północ
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000097726
REGON
00702380800000
NIP
526-02-51-090
Rok powstania
1976
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
33000
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach życiowych. Związek działa na terenie całej Polski, otacza swoją opieką i udziela pomocy około 100.000 członków i podopiecznych.

Pomoc dzieciom i młodzieży z wadą słuchu
Nasza pomoc obejmuje diagnozę i rehabilitację: słuchu i mowy, rozwoju intelektualnego i psychicznego. Poza tym: szkolimy i przygotowujemy rodziców i opiekunów do samodzielnej pracy rehabilitacyjnej z dzieckiem. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne, prowadzimy bank aparatów słuchowych, wypożyczając je podopiecznym na czas oczekiwania na własny aparat; pomagamy w nauce naszym podopiecznym uczęszczającym do szkół masowych. Współpracujemy z placówkami służby zdrowia w zakresie wczesnego wykrywania wad słuchu oraz w celu zapewnienia specjalistycznej opieki nad dziećmi z uszkodzonym słuchem. Organizujemy szkolenia i warsztaty, inicjujemy badania naukowe, statystyczne, sondażowe dotyczące problemów i rehabilitacji dzieci z wadą słuchu, wydajemy publikacje niezbędne w rewalidacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu, inicjujemy działania w zakresie produkcji sprzętu oraz pomocy rehabilitacyjnych i dydaktycznych dla potrzeb rehabilitacji, nauczania i rewalidacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu.

Działania na rzecz dorosłych niesłyszących
Naszym celem jest utrzymanie tożsamości środowiska osób niesłyszących oraz pomoc w zakresie rozwiązywania ich problemów życiowych. Służy temu między innymi działalność 117 ośrodków rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących.

Oprócz podstawowych form indywidualnej i grupowej rehabilitacji i opieki placówki PZG prowadzą także uzupełniające, specjalistyczne usługi i formy rehabilitacji - głównie prozdrowotnej. Najważniejsze wśród nich to: badania słuchu, wydawanie aparatów słuchowych, prowadzenie ćwiczeń logopedycznych i słuchowych, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i kursów języka migowego.

Polski Związek Głuchych prowadzi nadto działalność gospodarczą w postaci 8 spółek z o .o ., które posiadają status zakładu pracy chronionej. W spółkach tych pracuje około 1300 osób, w tym - 52% to osoby niepełnosprawne. Celami działalności gospodarczej są - oprócz osiągania zysku, z części którego finansowana jest działalność statutowa Związku - zatrudnianie niesłyszących oraz ich rehabilitacja i szkolenie zawodowe.

Związek popularyzuje problematykę dotyczącą słuchu, środowiska ludzi niesłyszących, rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu, języka migowego - naturalnego sposobu porozumiewania się ludzi niesłyszących. Związek wydaje między innymi od 1959 roku miesięcznik pod nazwą "Świat Ciszy".

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej