Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 621 21 61
Telefon
22 621 75 55
Telefon
22 629 72 14
Adres rejestrowy
Ulica
Aleje Ujazdowskie 37 lok. 5
Kod pocztowy
00-540
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba mieści się w kamienicy na II piętrze, brak podjazdów i windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000023615
REGON
01200553100000
NIP
526-16-67-243
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Polska Fundacja imienia Roberta Schumana powstała w 1991 roku. Została założona przez osobistości związane ze zmianami ustrojowymi lat 1989-90, miedzy innymi przez Tadeusza Mazowieckiego i Piotra Nowina-Konopkę. Imię Roberta Schumana zostało wybrane przez Fundatorów jako nawiązanie do polityki francusko-niemieckiej lat pięćdziesiątych, modelu pojednania zwróconego w przyszłość i nastawionego na budowanie wspólnej Europy.

Fundacja jest organizacją pozarządową, niepowiązaną z jakąkolwiek partią polityczną. Misją Fundacji jest motywowanie Europejczyków do aktywności obywatelskiej oraz promowanie integracji europejskiej i wartości na jakich się ona opiera.

Fundacja, w ramach działalności statutowej, koncentruje się na trzech zagadnieniach:

Europa.
Fundacja promuje ideę integracji europejskiej, opartej na założeniach zaproponowanych przez Roberta Schumana. Fundacja organizuje konferencje, seminaria, warsztaty, dyskusje, happeningi i spotkania na tematy związane z integracją europejską. Rezultatem działań jest poszerzenie wiedzy obywateli państw Unii Europejskiej na tematy europejskie, włączenie ich do debaty na temat przyszłości Europy, bezpośrednie angażowanie w tematy europejskie. Fundacja stwarza okazje do wzajemnego poznawania się osób z różnych części Europy, nawiązywania przez nich znajomości i współpracy.

Obywatele i demokracja.
Fundacja wspomaga aktywność społeczną obywateli oraz promuje wartości demokratyczne. Zachęca do aktywnego udziału w społeczeństwie obywatelskim, włączenia się w życie publiczne, w działalność na rzecz środowiska lokalnego, w wolontariat. Fundacja nadaje tym działaniom wymiar ogólnoeuropejski poprzez angażowanie osób nie tylko z Polski, ale także innych państw europejskich.

Dzielenie się doświadczeniami.
Fundacja pomaga w dzieleniu się polskimi doświadczeniami z procesu integracji europejskiej oraz transformacji społeczno-polityczno-gospodarczej. Fundacja prowadzi działania w wybranych krajach objętych programem Partnerstwa Wschodniego oraz w Afryce Północnej.

W ostatnim roku, w programach Fundacji, udział bezpośredni wzięło blisko 20.000 osób z 20 państw Unii Europejskiej, a także z kilku krajów pozaunijnych. Fundacja kieruje swoje programy do wszystkich grup społecznych, niezależnie od wieku, wykształcenia, profesji czy miejsca zamieszkania. Wiele działań jest realizowanych w małych ośrodkach i w miejscach o ograniczonej liczbie podobnych inicjatyw. Fundacja jest także otwarta na wspólną dyskusję z osobami o różnych poglądach społeczno-politycznych, w tym ze środowiskami eurosceptycznymi. Europa jest dla jej wszystkich obywateli - to jedno z haseł przewodnich działań Fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Rafał Dymek, członek zarządu
Michał Prochwicz, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej