Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja im. Stefana Batorego
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 536 02 00
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Sapieżyńska 10a
Kod pocztowy
00-215
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jest podjazd dla wózków inwalidzkich, windy, toaleta dla niepełnosprawnych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000101194
REGON
00218807700000
NIP
5261046481
Rok powstania
1988
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000101194.

Celem Fundacji Batorego jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

 • poprawa jakości polskiej demokracji
  Wspieramy inicjatywy służące zwiększaniu partycypacji obywatelskiej i wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro. Działamy na rzecz przejrzystości życia publicznego i upowszechniania społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych. Dążymy do podniesienia poziomu publicznej debaty i „uspołecznienia” procesu formułowania i wdrażania polityk publicznych.
 • wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym
  Wspieramy rozwój organizacji i koalicji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości polskiej demokracji i rozwijania współpracy międzynarodowej. Dążymy do profesjonalizacji i legitymizacji prowadzonych przez nie działań, budowy ich wiarygodności i zwiększenia skali ich oddziaływania na sferę publiczną.
 • rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej
  Działamy na rzecz zbliżenia między państwami Unii Europejskiej i wschodnimi sąsiadami, przede wszystkim Ukrainą i Białorusią. Wspieramy działania sprzyjające wymianie między krajami Europy Środkowej i Wschodniej doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu problemów społecznych. Dążymy do zwiększenia roli polskich organizacji pozarządowych na arenie międzynarodowej.

Fundacja prowadzi też działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

W swojej działalności Fundacja Batorego:

 • jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych
 • nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków
 • przestrzega przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji.

Podstawową metodą działania Fundacji Batorego jest udzielanie dotacji na przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe. Fundacja realizuje też własne projekty: prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych, organizuje konferencje i debaty, warsztaty i spotkania, wydaje publikacje.

Fundacja Batorego współpracuje z wieloma instytucjami z kraju i zagranicy. Jest członkiem Forum Darczyńców w Polsce, Grupy Zagranica, a także Europejskiego Forum Fundacji (European Foundation Centre) w Brukseli i funduszu Civitates, działającego na rzecz demokracji i solidarności w Europie. Uczestniczy w pracach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego działającego w ramach unijnej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego (Eastern Partnership Civil Society Forum) oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia-Rosja.

Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą z przychodów z kapitału wieczystego, dotacji instytucji krajowych i zagranicznych, z darowizn firm i osób indywidualnych oraz wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
05.07.2018
Obywatelskie Forum Legislacji przedstawiło dziś raport dotyczący jakości procesu legislacyjnego, przygotowany na podstawie obserwacji prowadzonej od 16 listopada 2017 do 15 maja 2018 roku.
Publicystyka
21.10.2013
Dobre przygotowanie do spotkania na pewno pomoże sprawniej prowadzić dialog mieszkańców z władzami. Pobierz listę, nieocenioną w przygotowaniach, prowadzeniu i ocenie spotkań, organizowanych nie tylko w ramach akcji "Masz Głos, Masz Wybór!".
Publicystyka
22.04.2015
– Na początku nie umiałam nawet trafić do toalety, bo nie wiedziałam, że okrąg na drzwiach oznacza toaletę dla dziewcząt, a trójkąt dla chłopców. Nie wiedziałam, w której sali mam lekcje, ani że na WF muszę nosić ubranie i buty na zmianę – opowiada YiQi. Jak to jest być cudzoziemcem w polskiej szkole i co organizacje pozarządowe robią, by było łatwiej.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Aleksander Smolar, prezes zarządu
Mikołaj Cześnik, członek zarządu
Anna Materska-Sosnowska, członek zarządu
Edwin Bendyk, członek zarządu
Ewa Kulik-Bielińska, dyrektorka fundacji
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej