Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja "Edukacja dla Demokracji"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
603 375 602
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
kontakt osobisty możliwy po umówieniu z konkretnym pracownikiem według danych na stronie internetowej
Ulica
Nowolipie 9/11 lok. użytk. 5
Kod pocztowy
00-150
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000037647
REGON
01204278500000
NIP
5251017259
Rok powstania
1989
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
8
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Edukacja dla Demokracji powstała w końcu lat 80-tych dzięki współpracy pedagogów polskich i amerykańskich. Celem Fundacji jest krzewienie wiedzy o demokracji i gospodarce wolnorynkowej oraz umiejętności działania obywatelskiego w państwie demokratycznym. Pierwszym zadaniem Fundacji jest udzielanie pomocy w tej dziedzinie nauczycielom, wychowawcom, działaczom organizacji pozarządowych, związkowych, młodzieżowych i samorządowych w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W przekonaniu, że społeczeństwo obywatelskie istnieje nie tylko dla wybranych, Fundacja Edukacja dla Demokracji wspiera społeczności lokalne, w Polsce i poza jej granicami, w ich działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności na terenach, gdzie ograniczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy i możliwości współdecydowania o własnym losie.

Celem statutowym Fundacji Edukacja dla Demokracji jest: inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych.

Fundacja realizuje swoje cele, w Polsce i poza jej granicami, poprzez:

  • szkolenie pedagogów, działaczy lokalnych organizacji obywatelskich, działaczy związkowych, dziennikarzy i przedstawicieli władz lokalnych oraz tworzenie samodzielnych zespołów trenerskich prowadzących edukację obywatelską;
  • uspołecznianie szkoły - wspieranie świadomego udziału społeczności lokalnej, rodziców, pedagogów oraz samorządu terytorialnego w decydowaniu o lokalnej polityce edukacyjnej, treściach i metodach oraz programie wychowawczym szkoły;
  • pomoc w nawiązywaniu współpracy między organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi i samorządami lokalnymi z Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Mongolii;
  • prowadzenie programów grantodawczych dla polskich organizacji i instytucji edukacyjnych współpracujących ze Wschodem oraz podnoszących świadomość polskiego społeczeństwa nt. współzależności globalnych;
  • publikowanie materiałów poświęconych edukacji obywatelskiej i funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Budując swoje programy na fundamencie lokalnych tradycji i kultury Fundacja współpracuje z ludźmi różnych narodowości, wyznania czy przekonań politycznych. Swoje programy realizowała i realizuje w Polsce, na Ukrainie (od 1992), Białorusi (od 1993), Litwie (1993), Łotwie (1994), w Uzbekistanie (od 1994), Kirgistanie i Tadżykistanie (od 1995), Kazachstanie i Mongolii (od 1997), Azerbejdżanie (od 1999), Rosji (od 2000), Gruzji i Mołdowie (od 2008).

Fundacja jest aktywnym członkiem Grupy Zagranica skupiającej polskie organizacje pozarządowe działające poza granicami kraju. Z inicjatywy Fundacji w roku 2002 powstała Education for Democracy International Network - międzynarodowa sieć niezależnych organizacji obywatelskich działających w sferze edukacji obywatelskiej w krajach Europy Wschodniej i Azji Centralnej.

Realizacja programów Fundacji jest możliwa jedynie dzięki systematycznej współpracy z kilkuset organizacjami pozarządowymi, szkołami organami, instytucjami oraz osobami indywidualnymi z Polski, Europy Wschodniej, Azji Centralnej oraz Europy Zachodniej i USA. Do grona naszych dobroczyńców należą między innymi: National Endowment for Democracy, Polish-American Freedom Foundation, American Federation of Teachers, Fundacja im. Stefana Batorego, Programy Unii Europejskiej PHARE i TACIS, United States Information Service oraz Westminster Foundation for Democracy.

W roku 1998, z okazji 50-tej rocznicy Planu Marshalla oraz podpisania Traktatu Rzymskiego, Fundacja Edukacja dla Demokracji została wyróżniona przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone prestiżową nagrodę "Społeczeństwa Obywatelskiego". W uzasadnieniu werdyktu szczególnie podkreślono znaczenie programów Fundacji realizowanych w Europie Wschodniej i Azji Centralnej.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
16.11.2015
Jak co roku, pod koniec listopada obchodzimy Tydzień Edukacji Globalnej, który tym razem przypada w dniach 16-22 listopada. Jest to doskonała okazja, by do idei edukacji globalnej przekonać nowych odbiorców i zachęcić ich do osobistego zaangażowania na rzecz budowania bardziej sprawiedliwego świata. Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do wykorzystania w tym celu materiałów edukacyjnych, zgromadzonych w bazie www.e-globalna.edu.pl.
Publicystyka
16.01.2015
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do zamówienia bezpłatnego kalendarza programu RITA - "Przemiany w regionie" na rok 2015.
Publicystyka
23.12.2014
Prezydent Bronisław Komorowski 1 grudnia wyróżnił odznaczeniami państwowymi działaczy i działaczki organizacji pozarządowych wspierających przemiany demokratyczne na Ukrainie. Wśród nich znalazły się Martyna Michalik oraz Anna Kertyczak z Fundacji Edukacja dla Demokracji. – Dla Ukraińców jest szalenie istotne, że ich sąsiad docenia swoich obywateli, za to że im pomagali. To bardzo ważny sygnał, pokazujący kierunek myślenia w Polsce – mówi Martyna Michalik.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
wsparcie specjalistyczne
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Martyna Bogaczyk, Prezes Zarządu
Jacek Podolski, Wiceprezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
51124063221111000046071075
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej