Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 616 02 68
Telefon
788 681 727
Adres rejestrowy
Ulica
Walecznych 59
Kod pocztowy
03-926
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Południe
Adres biura
Dni i godziny pracy
w godz. 8.00 - 16.00
Ulica
Mazowiecka 12 lok. 25
Kod pocztowy
00-048
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000204426
REGON
01204146100000
NIP
1130725676
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Każdego dnia tysiące dzieci staję się ofiarami przemocy i wykorzystywania seksualnego. Skrzywdzone cierpią w samotności.

Możesz przerwać ich dramat. Już dziś przekaż darowiznę i daj dzieciom siłę!

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) działa od 1991 roku. Jest największą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz zapewniającą pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania seksualnego

Fundacja tworzy sieć Centrów Pomocy Dzieciom, w których krzywdzone dzieci otrzymują kompleksową i bezpłatną pomoc: psychologiczną, prawną i medyczną. Centra oferują również wsparcie psychiatryczne dla dzieci.

Fundacja od ponad 12 lat prowadzi Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, w którym konsultanci odebrali ponad 1,3 mln połączeń od dzieci w kryzysie.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę poprzez działania edukacyjne i kampanie społeczne od lat buduje świadomość problemu krzywdzenia dzieci, kształtuje postawy, uwrażliwia społeczeństwo. FDDS wpływa na proces stanowienia polskiego prawa, prowadzi działania lobbingowe przygotowując wystąpienia kierowane do decydentów, opiniując nowe i zmieniane akty prawne, uczestnicząc w pracach wybranych komisji parlamentarnych, diagnozując obszary wymagające tworzenia lub zmiany prawa oraz zwiększając świadomość polityków na tematy związane z ochroną prawną dzieci.

Fundacja prowadzi też działalność naukową, badawczą, doradczą i wydawniczą skierowaną do szerokiego grona profesjonalistów pracujących z dziećmi, a także przedstawicieli sektora publicznego, administracyjnego i pozarządowego. Od wielu lat, jako jedyna organizacja w Polsce, regularnie bada skalę i dynamikę problemu przemocy wobec dzieci. „Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci” przeprowadzana co 5 lat przez FDDS jest najważniejszym przedsięwzięciem badawczym w Polsce diagnozującym problem. Fundacja partneruje również w badaniach i działaniach międzynarodowych.

Od wielu lat edukuje też rodziców, profesjonalistów pracujących z dziećmi, a także pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów, prokuratorów, biegłych psychologów. Prowadzi też zróżnicowane działania medialne w celu społecznego nagłośnienia tego zjawiska.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
08.03.2022
Ze względu na bieżącą agresję Rosji na Ukrainę, państwo polskie – w niespotykanej od dawna skali – stało się odpowiedzialne za dzieci, które przybyły do naszego kraju, szukając schronienia. Naszym wspólnym zadaniem stało się zapewnienie im bezpieczeństwa (fizycznego i psychicznego), możliwości powrotu do równowagi i kontynuacji nauki oraz rozwoju.
Szkolenia i wydarzenia
12.04.2022
Cała Polska
Bezpłatne
Zapraszamy studentów oraz studentki chcących rozwijać swoje zainteresowania w obszarze ochrony praw dziecka do udziału w Akademii Praw Dziecka. Dowiecie się: -jak wygląda system ochrony praw dziecka, -jakie obowiązki ma państwo oraz instytucje w zakresie ochrony praw dziecka, -w jaki sposób prawa dziecka mogą chronić dzieci w różnych okolicznościach, -jak w pracy prawnika podejmować działania na rzecz promowania i obrony praw dziecka.
Publicystyka
27.10.2021
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna kampanię społeczną „Wysoki sądzie, zobacz mnie”, skierowaną do reprezentantów zawodów prawnych. To właśnie oni, stosując obowiązujące przepisy, mogą pomóc dzieciom przejść przez stresujące sytuacje w bezpieczny sposób, z zachowaniem poczucia godności i podmiotowości.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

- działalność wydawnicza.

Reklama

Oddziały, koła, placówki

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
47124062181111001028339365
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej