Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Fundacja dla Polski
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 542 58 80
Adres rejestrowy
Ulica
Kłopotowskiego 6 lok. 61
Kod pocztowy
03-717
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000039342
REGON
01224007700000
NIP
526-17-44-363
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja dla Polski istnieje, by umożliwiać innym realizację własnych działań filantropijnych. Fundacja tworzy, upowszechnia różnorodne formy działań społecznych i oferuje usługi, za pomocą których osoby prywatne, firmy i instytucje oraz organizacje społeczne mogą w efektywny i najbardziej dopasowany do swoich potrzeb sposób realizować wytyczone przez siebie cele społeczne - tak aby zwrot poniesionych inwestycji był największy.

Działania realizowane przez Fundację dla Polski odpowiadają zainteresowaniu i potrzebom współpracujących z nią partnerów. Obecnie koncentrują się one w czterech podstawowych obszarach:
1) integracja społeczna grup zagrożonych marginalizacją (działania skierowane są do dzieci z grup szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem)
2) kształtowanie postaw odpowiedzialności w życiu publicznym (działania mające na celu promowanie zaangażowania w życie publiczne poprzez wyróżnianie osób, których postawa ma znaczący wpływ na kształtowanie wizerunku służby na rzecz społeczeństwa)
3) wspieranie zrównoważonego rozwoju i wyrównywaniu potencjału społeczno - ekonomicznego poszczególnych regionów Polski (działania skierowane do mieszkańców regionów zaniedbanych, których celem jest wzrost ich poziomu życia, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zachęcania do rozpoczęcia działalności gospodarczej)
4) tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości i kształceniu umiejętności niezbędnych do dostosowania się do potrzeb rynku pracy (działania skierowane do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, w szczególności młodzieży zagrożonej bezrobociem).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań

Zarząd

Agnieszka Sawczuk, prezes zarządu
Dorota Pieńkowska, członek zarządu
Sevdalina Rukanova, członek zarządu
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej