Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Fundacja dla Polski
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 370 25 03
Adres rejestrowy
Ulica
Szpitalna 5 lok. 3
Kod pocztowy
00-031
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000039342
REGON
01224007700000
NIP
5261744363
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja dla Polski jest organizacją pozarządową, która od ponad 25 lat wspiera instytucje przeciwdziałające ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Inspiruje oraz przekazuje wiedzę osobom indywidualnym i firmom, jak korzystać z najlepszych modelowych rozwiązań filantropijnych, aby skutecznie pomagać. Realizuje wolę fundatorów – osób i instytucji, które jej zaufały, gwarantując profesjonalizm i przejrzystość działań.

Fundacja dla Polski jest niezależną, niedochodową organizacją  o statucie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000039342. Jest także sygnatariuszem Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, która zobowiązuje ją do zachowania kanonów funkcjonowania organizacji non-profit, takich jak: przejrzystość, otwartość i odpowiedzialność. Fundacja jest również członkiem Forum Darczyńców - instytucji promującej społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji przekazujących środki finansowe na cele społeczne.

Fundacja wspiera różnorodne formy aktywności społecznej przeciwdziałające problemom społecznym, w tym wpływające na wzmocnienie lokalnych rynków pracy i rozwój regionów, a także przyczynia się do rozwoju organizacji niedochodowych oraz wspiera osoby fizyczne oraz inne organizacje o takich samych, lub zbliżonych celach w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, opieki socjalnej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony środowiska i rozwoju demokracji.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Pomóż obywatelskiej i demokratycznej Polsce
Wesprzyj inicjatywy obywatelskie
25,00 zł
godzina pracy osoby kontrolującej wydawanie publicznych pieniędzy
50,00 zł
koszt dojazdu uczestnika na obywatelskie wysłuchanie publiczne projektu ustawy
100,00 zł
1/5 kosztów lokalnego spotkania osób, które chcą rozmawiać pomimo różnic
Abonament na demokrację
Zapłać, bo Ci wyłączą!
25,00 zł
Kontrola instytucji publicznych
50,00 zł
Niezależność sądownictwa oraz ochrona praw i wolności
100,00 zł
Rozmowa mimo różnic i przeciwdziałanie mowie nienawiści
Mural pamięci Henryka Wujca
Wesprzyj powstanie Muralu!
30,00 zł
Grafika i druk części wlepek
50,00 zł
Drobne materiały do malowania (np. pędzle, folie, taśmy)
100,00 zł
Kubełek farby
Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
06.05.2016
– Firmy zaczynają dostrzegać korzyści, jakie wynikają z działalności społecznej. I nie chodzi wyłącznie o kwestie wizerunkowe. Zaangażowanie społeczne pomaga budować zgrany i zaangażowany zespół – mówi Agnieszka Sawczuk, prezeska Fundacji dla Polski.
Publicystyka
25.04.2014
Organizacje pozarządowe coraz częściej poszukują partnerów do realizacji swoich działań wśród przedstawicieli biznesu. Ponad 60% NGO regularnie współpracuje z sektorem prywatnym, chociaż formy współpracy są bardzo różne: od realizacji jednorazowych akcji aż po zawiązanie partnerstwa i wspólne realizowanie inicjatyw (niestety wspólne projekty realizuje jedynie 10% podmiotów III sektora).
Publicystyka
29.11.2013
Uczestnicy i realizatorzy projektu „Drogowskaz dla NGO. Profesjonalizacja III sektora poprzez wypracowanie i upowszechnienie zasad zarządzania finansowego” spotkali się 25 listopada w Warszawie i pracowali nad stworzeniem standardów zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań

Zarząd

Łukasz Domagała, prezes zarządu
Zofia Komorowska, członkini zarządu
Julia Brykczyńska, członkini zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej