Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja dla Polski
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 542 58 80
Strona na Facebooku
Kanał na YouTube
Adres rejestrowy
Ulica
Kłopotowskiego 6 lok. 61
Kod pocztowy
03-717
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000039342
REGON
01224007700000
NIP
526-17-44-363
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja dla Polski istnieje, by umożliwiać innym realizację własnych działań filantropijnych. Fundacja tworzy, upowszechnia różnorodne formy działań społecznych i oferuje usługi, za pomocą których osoby prywatne, firmy i instytucje oraz organizacje społeczne mogą w efektywny i najbardziej dopasowany do swoich potrzeb sposób realizować wytyczone przez siebie cele społeczne - tak aby zwrot poniesionych inwestycji był największy.

Działania realizowane przez Fundację dla Polski odpowiadają zainteresowaniu i potrzebom współpracujących z nią partnerów. Obecnie koncentrują się one w czterech podstawowych obszarach:
1) integracja społeczna grup zagrożonych marginalizacją (działania skierowane są do dzieci z grup szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem)
2) kształtowanie postaw odpowiedzialności w życiu publicznym (działania mające na celu promowanie zaangażowania w życie publiczne poprzez wyróżnianie osób, których postawa ma znaczący wpływ na kształtowanie wizerunku służby na rzecz społeczeństwa)
3) wspieranie zrównoważonego rozwoju i wyrównywaniu potencjału społeczno - ekonomicznego poszczególnych regionów Polski (działania skierowane do mieszkańców regionów zaniedbanych, których celem jest wzrost ich poziomu życia, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zachęcania do rozpoczęcia działalności gospodarczej)
4) tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości i kształceniu umiejętności niezbędnych do dostosowania się do potrzeb rynku pracy (działania skierowane do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, w szczególności młodzieży zagrożonej bezrobociem).

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań

Zarząd

Agnieszka Sawczuk, prezes zarządu
Dorota Pieńkowska, członek zarządu
Sevdalina Rukanova, członek zarządu
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji