Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja "Bez Względu na Niepogodę" w likwidacji

Fundacja "Bez Względu na Niepogodę" w likwidacji
Kontakt
Telefon
22 625 49 97
Adres rejestrowy
Ulica
Piękna 3a lok. 6
Kod pocztowy
00-539
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000179928
REGON
00218636800000
NIP
526-10-55-149
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest wszechstronne działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, inicjatyw społecznych, informacyjnych, kulturalnych, naukowych i oświatowych, gospodarczych oraz: - Rozwiązywanie problemów zatrudnienia młodzieży przez szeroko rozumiane pośrednictwo pracy w kraju i za granicą. - Tworzenie nowych miejsc pracy oraz wspomaganie inicjatyw, które temu służą. - Prowadzenie badań nad problematyką bezrobocia i rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska młodzieży. - Inspirowanie i prowadzenie akcji rozpowszechniającej wiedzę na temat rynku pracy, a w szczególności zagadnień bezrobocia. - Organizowanie i wspieranie ruchu samopomocowego młodzieży i aktywizacja jej wokół celów statutowych Fundacji. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: - Łagodzenie skutków bezrobocia wśród młodzieży, a w szczególności: - powołanie Młodzieżowej Agencji Pracy, stanowiącej placówkę modelową dla innych grup realizujących podobne cele, - prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób poszukujących pracy, - powoływanie zespołów ekspertów i doradców - specjalistów z różnych dziedzin, w szczególności socjologów i psychologów pracy. - Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą w zakresie produkcji, handlu i usług we wszystkich branżach gospodarczych. - Prowadzenie działalności kulturalnej, wydawniczej, oświatowej i turystycznej. Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji