Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja "Bez Względu na Niepogodę" w likwidacji

Fundacja "Bez Względu na Niepogodę" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Telefon
22 625 49 97
Telefon
22 621 72 73
Telefon
22 696 00 33
Adres rejestrowy
Ulica
Piękna 3a lok. 6
Kod pocztowy
00-539
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000179928
REGON
00218636800000
NIP
526-10-55-149
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest wszechstronne działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, inicjatyw społecznych, informacyjnych, kulturalnych, naukowych i oświatowych, gospodarczych oraz:

 • Rozwiązywanie problemów zatrudnienia młodzieży przez szeroko rozumiane pośrednictwo pracy w kraju i za granicą.
 • Tworzenie nowych miejsc pracy oraz wspomaganie inicjatyw, które temu służą.
 • Prowadzenie badań nad problematyką bezrobocia i rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska młodzieży.
 • Inspirowanie i prowadzenie akcji rozpowszechniającej wiedzę na temat rynku pracy, a w szczególności zagadnień bezrobocia.
 • Organizowanie i wspieranie ruchu samopomocowego młodzieży i aktywizacja jej wokół celów statutowych Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Łagodzenie skutków bezrobocia wśród młodzieży, a w szczególności:
 • powołanie Młodzieżowej Agencji Pracy, stanowiącej placówkę modelową dla innych grup realizujących podobne cele,
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób poszukujących pracy,
 • powoływanie zespołów ekspertów i doradców - specjalistów z różnych dziedzin, w szczególności socjologów i psychologów pracy.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą w zakresie produkcji, handlu i usług we wszystkich branżach gospodarczych.
 • Prowadzenie działalności kulturalnej, wydawniczej, oświatowej i turystycznej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej