Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja "Bene Vobis"
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
660 402 545
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Wojska Polskiego 50/54 lok. 56
Kod pocztowy
01-554
Miejscowość
Warszawa-Żoliborz
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Żoliborz
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000117616
REGON
01204600400000
NIP
521-11-23-044
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Wspieranie i organizowanie działalności promującej zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci i młodzieży oraz ich środowisk.
Wspieranie wszelkich inicjatyw służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych i ekologicznych umożliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społeczeństwa i środowiska.
Obrona i ochrona wartości propagowanych przez Fundację ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • organizowanie działalności promującej rozwój oraz pomocy materialnej i psychologicznej na rzecz dzieci, młodzieży i ich środowisk.
  • organizowanie pomocy materialnej i profesjonalnej dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, tworzenia możliwości własnego rozwoju i regeneracji sił.
  • współpracę i wymianę doświadczeń z ośrodkami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi o celach zbieżnych z celami Fundacji.
  • prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej.

Fundacja "Bene Vobis" realizuje następujące programy:
ANIOŁ STRÓŻ - Program wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych dzieci z domów dziecka
KOMPAS - Klub Podróżnika
Zdajemy Maturę, Idziemy na Studia! Program wsparcia psychoedukacyjnego dla usamodzielnianych wychowanków domów dziecka i z rodzin zastępczych
"Szkolny program integracyjny dla gimnazjum - Przyjazna szkoła" - program dla uczniów, rodziców, nauczycieli.
"Szkolny Program Profilaktyki Uzależnień "Nie biorę" - uczniowie gimnazjum i liceum, rodzice tych uczniów, nauczyciele.
"Szkolny Program Przeciwdziałania Przemocy Międzyrówieśniczej" - dla uczniów, rodziców, nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów.
"Młodzież dla Młodzieży" czyli program liderów młodzieżowych.
"Edukator Systemowej Profilaktyki" - szkolenie dla profesjonalistów zajmujących się profilaktyką w szkołach i innych placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
"Szkolenie Zespołu Domu Dziecka w Pyrach do systemowej pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dzieckiem i rodziną" - wychowawcy, profesjonaliści pracujący w domu dziecka.
"Zadania profilaktyczne w Poradni MOP dla młodzieży zagrożonej patologią i ich rodziców".
"Poprzez wsparcie do rozwoju i radości" - grupy wsparcia dla młodzieży zagrożonej patologią.
"Poradnia Profilaktyczna dla osób pochodzących ze środowisk zagrożonych uzależnieniem, realizacja programu "DAĆ SZANSĘ".
Projekt "Korporacja z Duszą", którego celem jest zebranie funduszy na rzecz specjalistycznej pomocy dzieciom z domów dziecka.

więcej informacji o działaniach Fundacji:
http://fundacjabenevobis.pl/
http://aktywniisamodzielni.pl/

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka

Zarząd

Krzysztof Rusiniak, członek zarządu
Małgorzata Matuszczak, członek zarządu
Joanna Kulpińska, prezes
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji