Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w likwidacji

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 635 93 95
Telefon
22 887 81 40
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 17:00
Ulica
Nowolipie 13/15
Kod pocztowy
00-150
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000094414
REGON
01156773500000
NIP
5251487723
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Federacja działa na rzecz podstawowych praw człowieka, w szczególności prawa kobiet do decydowania o tym, czy i kiedy mieć dzieci.
Możliwość korzystania z tego prawa jest dla kobiet warunkiem samostanowienia, a także warunkiem zrównania szans życiowych kobiet i mężczyzn.

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny walczy, by każda kobieta mogła sama decydować o tym, czy i kiedy mieć dzieci. Interweniujemy, gdy lekarze odmawiają wypisania recepty na antykoncepcję, skierowania na badania prenatalne czy legalnej aborcji. Uczymy młodzież jak bezpiecznie rozpocząć życie seksualne.
Rocznie pomagamy ponad 2 tysiącom kobiet w walce o sprawiedliwość.

Działamy na rzecz:

 • zrównania szans kobiet i mężczyzn broniąc prawa kobiet do świadomego macierzyństwa, które obejmuje:
  dostęp do antykoncepcji,
  rzetelną wiedzę na temat seksualności człowieka,
  prawo do dobrej jakości diagnostyki prenatalnej i opieki nad płodem,
  prawo do przerwania ciąży
 • poprawy jakości opieki zdrowotnej nad dziewczętami i kobietami w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego, w tym dostępu do świadczeń z zakresu planowania rodziny, leczenia niepłodności i profilaktyki chorób kobiecych,
 • respektowania praw pacjenta, w tym prawa kobiet do prywatności, poufności, godności i informacji,
 • dostosowania polityki Państwa do międzynarodowych standardów zdrowia reprodukcyjnego, w tym m.in. poprzez uwzględnienie rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ.
 • W szczególnych sytuacjach wspieramy kobiety dochodzące swoich praw przed polskim lub międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości.

Realizujemy swoją misję poprzez:

 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz prawa kobiet do świadomego macierzyństwa,
 • monitorowanie stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych kobiet,
 • sporządzanie raportów na temat zdrowia i praw reprodukcyjnych kobiet,
 • interweniowanie w przypadkach odmawiania kobietom dostępu do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego,
 • upowszechnianie wiedzy z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego,
 • rzecznictwo w sprawie dostępu do właściwej jakości usług z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego,
 • rzecznictwo w sprawie przywrócenia kobietom prawa do przerwania ciąży,
 • upowszechnianie wiedzy na temat międzynarodowych mechanizmów praw człowieka,
 • występowanie do międzynarodowych instytucji praw człowieka w celu poprawy stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych w Polsce, w tym prawa do zdrowia,
 • kampanie w mediach,
 • program wydawniczy.

Telefon zaufania dla kobiet, który zapewnia:

 • poradnictwo w zakresie antykoncepcji i edukacji seksualnej,
 • konsultacje ze strony specjalistów: psychologów, ginekologów i prawników,
 • informacje na temat usług dla kobiet,
 • możliwość szczerej rozmowy.

About

The Federation for Women and Family Planning is a non-governmental organization fighting for reproductive health and rights. It was established in 1991 as a result of an agreement of five organizations – the League of Polish Women, the Polish Feminist Association, the Pro Femina Association, the Association for Ideologically Neutral State “Neutrum”, and the Association of Christian Girls and Women YWCA Poland. In 1999 the Federation was awarded the Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC).

We have been actively fighting for equal opportunities for men and women for over 25 years, protecting the right to conscious parenthood, which includes:

 • access to contraception,
 • comprehensive and evidence-based education about human sexuality,
 • right to high quality prenatal diagnostics and fetal care,
 • right to legal and safe abortion,
 • improvement of the quality of medical care of girls and women in terms of reproductive health, including the access to family planning services , fertility treatment, and the prevention of gynecological illnesses,
 • respecting patient’s rights, including the right of women to privacy, confidentiality, dignity, and information,
 • adapting the state policies to international standards of reproductive health, i.a. through respecting the recommendations of the UN Human Rights Committee,
 • in special situations, we support women who assert their rights within the Polish or international system of justice.

Projects and organizations within the Federation:

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
04.12.2020
Wobec zagrożenia praw człowieka kobiet Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oświadcza, że będzie wspierać kobiety w zakresie dozwolonym przez prawo, przede wszystkim realizując prawo każdego człowieka do informacji. Będziemy też udzielać pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego. Będziemy informować instytucje i społeczności międzynarodowe o sytuacji kobiet w Polsce.
Publicystyka
16.09.2020
Zniesienie zakazu przerywania ciąży i sankcji karnych za aborcję jest niezbędne z perspektywy praw człowieka i wolności, sprawiedliwości społecznej i naszego zdrowia. Pod hasłem „Proaborcyjne prawo & sprawiedliwość” rusza nowa akcja Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny z okazji Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji. Jej celem jest uwrażliwienie opinii publicznej na potrzebę liberalizacji i dekryminalizacji aborcji.
Publicystyka
14.09.2020
Dlaczego potrzebujemy konwencji antyprzemocowej❓ Dlaczego i jak fundamentaliści tak zaciekle ją zwalczają❓ Dowiedz się z odcinka cyklicznej audycji #CałegoCiała dla Radio Kapitał. Rozmawiają Urszula Grycuk z Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Joanna Gzyra-Iskander z Centrum Praw Kobiet i Aleksandra Magryta z Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej