Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Federacja Konsumentów
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 827 11 73
Telefon
22 827 51 05
Adres rejestrowy
Ulica
Ordynacka 11 lok. 1
Kod pocztowy
00-364
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000075284
REGON
00104140300000
NIP
525-10-82-133
Rok powstania
1981
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
20000
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja Federacji Konsumentów jest tożsama z misją wszystkich organizacji konsumenckich działających na świecie. Jest nią WZMACNIANIE POZYCJI KONSUMENTA NA RYNKU oraz OCHRONA INTERESÓW I PRAW KONSUMENTA.

Misję realizujemy poprzez prowadzenie BEZPŁATNEGO poradnictwa prawnego, edukację i informację konsumencką a także poprzez wpływanie na kształt i realizację polityki konsumenckiej państwa oraz ustawodawstwo dotyczące konsumentów. Celem, do którego zmierzamy jest tworzenie efektywnego systemu ochrony interesów konsumentów indywidualnych zapewniającego należne im prawa do:

 • wyboru towarów i usług o jakości odpowiadającej cenom,
 • dostępu do rzetelnej informacji o towarach i usługach,
 • ochrony przed produktami i usługami niebezpiecznymi dla życia i zdrowia,
 • zaspokajania podstawowych potrzeb,
 • wyrażania opinii o polityce konsumenckiej państwa oraz działaniach producentów i handlowców,
 • pozytywnego załatwiania uzasadnionych reklamacji,
 • edukacji konsumenckiej,
 • życia w zdrowym środowisku naturalnym.

Od samego początku istnienia Federacja Konsumentów bierze aktywny udział w tworzeniu systemu ochrony konsumentów oraz kreowaniu polityki państwa. Znalazło to wyraz m.in. w:
-obowiązującej od 1997 r. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zawierającej art.76, którego treść zaproponowała Federacja Konsumentów. Nakłada on na wszystkie władze publiczne obowiązek ochrony konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

 • przekształceniu w 1996r. Urzędu Antymonopolowego w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organ rządowy odpowiadający za kreowanie i realizację polityki konsumenckiej rządu,
  -powoływaniu od stycznia 1999r powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów,
 • legislacji konsumenckiej dostosowanej do wymogów gospodarki rynkowej.
 • opiniowaniu aktów prawnych pośrednio lub bezpośrednio wpływających na sytuację konsumenta.

Udzielamy konsumentom bezpłatnych porad prawnych i pomocy prawnej z zakresu uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń.

W 2007 r. Federacja Konsumentów przeprowadziła 330 mediacji; udzieliła prawie 40.000 porad konsumentom, którzy przyszli do naszych oddziałów; udzieliła ponad 60.000 porad telefonicznych i ponad 8.000 pisemnych. Prawnicy Federacji napisali prawie 700 pozwów do sądów powszechnych i uczestniczyli w ponad 350. rozprawach sądowych. Ponad 700 razy w rozprawach Polubownych Sądów Konsumenckich wspierając pokrzywdzonych konsumentów.

Federacja Konsumentów aktywnie bierze udział w działaniach na rzecz szeroko rozumianej edukacji konsumenckiej propagując prawa konsumenta. Należą do nich np. kampanie społeczne „Podpisać możesz, przeczytać musisz” czy „Sprawdź jakie masz prawa”. Jest współorganizatorem l różnych konkursów z zakresu tematyki konsumenckiej np. „Kupuj z głową” dla nauczycieli i młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Patronuje akcjom mającym wzmocnić konsumenta np. Akademii Bezpiecznego Samochodu. Działając na rzecz informacji i edukacji konsumenckiej współpracuje z wszystkimi mass mediami.

Przedstawiciele Federacji Konsumentów biorą udział w pracach licznych instytucji reprezentując interesy konsumentów np. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Fundacji „Teraz Polska”; Polskim Centrum Akredytacji, Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Arbitra Bankowego i Ubezpieczeniowego, w wielu Radach Zarządzających. Jest stałym obserwatorem prac Komisji Trójstronnej.

Federacja Konsumentów jest aktywna w propagowaniu i wzmacnianiu nowych i niezmiernie istotnych tendencji gospodarczo - społecznych takich jak: zrównoważony rozwój, zrównoważona konsumpcja, rzetelny handel, etyka biznesu czy mówiąc bardziej ogólnie - społeczna odpowiedzialność biznesu.

Federacja Konsumentów publikuje broszury i ulotki mające na celu zrozumienie przez konsumentów obowiązującego prawa oraz jego egzekwowanie.

Więcej: www.federacja-konsumentow.org.pl

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej