Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Federacja Konsumentów
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 827 11 73
Telefon
22 827 51 05
Adres rejestrowy
Ulica
Ordynacka 11 lok. 1
Kod pocztowy
00-364
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000075284
REGON
00104140300000
NIP
525-10-82-133
Rok powstania
1981
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
20000
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja Federacji Konsumentów jest tożsama z misją wszystkich organizacji konsumenckich działających na świecie. Jest nią WZMACNIANIE POZYCJI KONSUMENTA NA RYNKU oraz OCHRONA INTERESÓW I PRAW KONSUMENTA.

Misję realizujemy poprzez prowadzenie BEZPŁATNEGO poradnictwa prawnego, edukację i informację konsumencką a także poprzez wpływanie na kształt i realizację polityki konsumenckiej państwa oraz ustawodawstwo dotyczące konsumentów. Celem, do którego zmierzamy jest tworzenie efektywnego systemu ochrony interesów konsumentów indywidualnych zapewniającego należne im prawa do:

 • wyboru towarów i usług o jakości odpowiadającej cenom,
 • dostępu do rzetelnej informacji o towarach i usługach,
 • ochrony przed produktami i usługami niebezpiecznymi dla życia i zdrowia,
 • zaspokajania podstawowych potrzeb,
 • wyrażania opinii o polityce konsumenckiej państwa oraz działaniach producentów i handlowców,
 • pozytywnego załatwiania uzasadnionych reklamacji,
 • edukacji konsumenckiej,
 • życia w zdrowym środowisku naturalnym.

Od samego początku istnienia Federacja Konsumentów bierze aktywny udział w tworzeniu systemu ochrony konsumentów oraz kreowaniu polityki państwa. Znalazło to wyraz m.in. w:
-obowiązującej od 1997 r. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zawierającej art.76, którego treść zaproponowała Federacja Konsumentów. Nakłada on na wszystkie władze publiczne obowiązek ochrony konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

 • przekształceniu w 1996r. Urzędu Antymonopolowego w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organ rządowy odpowiadający za kreowanie i realizację polityki konsumenckiej rządu,
  -powoływaniu od stycznia 1999r powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów,
 • legislacji konsumenckiej dostosowanej do wymogów gospodarki rynkowej.
 • opiniowaniu aktów prawnych pośrednio lub bezpośrednio wpływających na sytuację konsumenta.

Udzielamy konsumentom bezpłatnych porad prawnych i pomocy prawnej z zakresu uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń.

W 2007 r. Federacja Konsumentów przeprowadziła 330 mediacji; udzieliła prawie 40.000 porad konsumentom, którzy przyszli do naszych oddziałów; udzieliła ponad 60.000 porad telefonicznych i ponad 8.000 pisemnych. Prawnicy Federacji napisali prawie 700 pozwów do sądów powszechnych i uczestniczyli w ponad 350. rozprawach sądowych. Ponad 700 razy w rozprawach Polubownych Sądów Konsumenckich wspierając pokrzywdzonych konsumentów.

Federacja Konsumentów aktywnie bierze udział w działaniach na rzecz szeroko rozumianej edukacji konsumenckiej propagując prawa konsumenta. Należą do nich np. kampanie społeczne „Podpisać możesz, przeczytać musisz” czy „Sprawdź jakie masz prawa”. Jest współorganizatorem l różnych konkursów z zakresu tematyki konsumenckiej np. „Kupuj z głową” dla nauczycieli i młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Patronuje akcjom mającym wzmocnić konsumenta np. Akademii Bezpiecznego Samochodu. Działając na rzecz informacji i edukacji konsumenckiej współpracuje z wszystkimi mass mediami.

Przedstawiciele Federacji Konsumentów biorą udział w pracach licznych instytucji reprezentując interesy konsumentów np. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Fundacji „Teraz Polska”; Polskim Centrum Akredytacji, Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Arbitra Bankowego i Ubezpieczeniowego, w wielu Radach Zarządzających. Jest stałym obserwatorem prac Komisji Trójstronnej.

Federacja Konsumentów jest aktywna w propagowaniu i wzmacnianiu nowych i niezmiernie istotnych tendencji gospodarczo - społecznych takich jak: zrównoważony rozwój, zrównoważona konsumpcja, rzetelny handel, etyka biznesu czy mówiąc bardziej ogólnie - społeczna odpowiedzialność biznesu.

Federacja Konsumentów publikuje broszury i ulotki mające na celu zrozumienie przez konsumentów obowiązującego prawa oraz jego egzekwowanie.

Więcej: www.federacja-konsumentow.org.pl

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej