Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 619 44 76
Telefon
22 818 51 67
Adres rejestrowy
Ulica
Kawęczyńska 49
Kod pocztowy
03-775
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Północ
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000223182
REGON
04001309800000
NIP
113-10-79-818
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Prowadzenie działalności charytatywnej.

Prowadzone działania
Prowadzenie punktu wydawania odzieży dla bezdomnych i ubogich. Wydawanie posiłków. Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z najbiedniejszych rodzin.

KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI/INSTYTUCJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA

Dzieła prowadzone przez Caritas terenie Diecezji
Dom Samotnej Matki
ul. Kilińskiego 63, 05-220 Zielonka, tel. 22-781-09-79

Jadłodajnie:
ul. POW 20, 05-120 Legionowo, tel. 22-772-94-05
ul. Graniczna 18, 05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa, tel. 22-818-43- 86

Noclegownia
ul. POW 20, 05-120 Legionowo, tel. 22-772-94-05

Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt
ul. Kawęczyńska 49, Warszawa tel. 22-818-81-49,
Dyrektor: Ks. Dariusz Marczak

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia
ul. Grzybowa 1, 04-498 Warszawa-Rembertów, tel. 612-94-29

Hospicja Domowe:
ul. Ks. Piotra Skargi 24, 05-420 Józefów, tel. 22-788-66-80
ul. Kard. Wyszyńskiego 54, 05-300 Mińsk Maz, tel. 25-758-89-31

Stacje Opieki:
ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa, tel. 22-614-86-33
ul. Śnieżna 3, 03-750 Warszawa, tel. 22-678-99-92
ul. Kościelna 1, 05-130 Wieliszew, tel. 22-782-22-66
ul. Kościelna 54, 05-200 Wołomin, tel. 22-787-76-78
ul. Marecka 7, 05-220 Zielonka, tel. 22-771-90-68

Świetlice Socjoterapeutyczne Caritas:
ul. Kościelna 18, 05-300 Mińsk Maz., tel. 25-758-47-12
ul. Korkowa 27, Warszawa, tel. 22-812-72-76
ul. Tadeusza 12, 05-400 Otwock, tel. 22-779-58-63
ul. Ługi 56, 05-400 Otwock, tel. 22-779-82-54
ul. Marszałkowska 23, 05-400 Otwock-Swider, tel. 22-788-27-89
ul. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo

Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży
ul. Garwolińska 4, 04-350 Warszawa, tel. 22-612-38-07

Ogniska Wychowawcze :
ul. W. Witosa 1, Krubin, 05-135 Wieliszew, tel. 22-775 52 91
ul. Modlińska 65, 05-135 Wieliszew
ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna, tel. 22-782-47-37
ul. Strażacka 8, 05-123 Chotomów, tel. 22- 772-62-38
ul. POW 20, 05-120 Legionowo, tel. 22-772-94-05

Klub Alternatywny
ul. 11 Listopada 17/19, 03-446 Warszawa, tel. tel. 22-497-95-80

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Kościelna 18, 05-300 Mińsk Maz., tel. 25-756-32-06
ul. POW 1, Radzymin, tel. 22-786-54-74

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych
ul. Graniczna 18, 05-300 Mińsk Maz., tel. 25-758-27-25

Dom Wsparcia Dziennego
ul. Starczewska 8, 04-992 Warszawa, tel. 22-612-70-96, Kapelan: Ks. kan. Jan Gastołek

Katolicki Ośrodek dla osób Specjalnej Troski
ul. Grochowska 194/196, 04-357 W-wa, tel./fax 22-870-72-57

Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 58, Mińsk Maz., tel. 25-758-27-79

Ośrodek Kolonijny Caritas
ul. Poniatowskiego 2, Urle, tel. 25-675-49-35

Ośrodek w Słupnie, Dyrektor: Ks. Krzysztof Ziółkowski (1969, 1995, 2008), odpowiedzialny za tworzenie nowego ośrodka duszp. w Radzyminie na osiedlu Victoria, tel. 510-127-699

Poradnia psychologiczno-rodzinna (czwartki 11.00-14.00)
ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa, tel. 22-619-44-76

Punkt Pomocy Socjalnej
ul. Kawęczyńska 49, Warszawa, tel. 22-818-05-84

Punkt Wydawania Odzieży
ul. 11 Listopada 17/19, 03-446 Warszawa

Centra Interwencji Kryzysowej:
ul. Tadeusza 12, 05-400 Otwock, tel. 22-779-58-63
ul. Kościelna 18, 05-300 Mińsk Maz., tel. 25-756-32-06

Legionowskie Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze
ul. POW 20, 05-120 Legionowo, tel. 22-772-94-05

Otwockie Centrum Charytatywno-Opiekuńcze
ul. Marszałkowska 23, 05-400 Otwock, tel. 22-788-27-89

Zakład Pogrzebowy przy Cmentarzu Bródzieńskim
ul. Wincentego 83, 03-530 Warszawa, tel. 22-679-82-14

Saskie Centrum Rodziny
ul. Francuska 34, 03-905 Warszawa, 22-616-19-14

Integracyjny Klub Pracy
ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa, tel. 22-670-21-77

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
usługi medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa dziecka
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej