Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
56 643 30 64
Telefon
56 643 30 64
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Biuro: pn. - pt. w godz. 7.00 - 15.00. Schronisko: całodobowo.
Ulica
Parkowa 22 lok. 24
Kod pocztowy
86-300
Miejscowość
Grudziądz
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Grudziądz
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody, brak podjazdu.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000242424
REGON
34008618800000
NIP
876-13-70-393
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
44
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nasza organizacja powstała w roku 1981 pod nazwą Towarzystwa Pomocy im. Adama Chmielowskiego, z siedzibą władz naczelnych we Wrocławiu.

Towarzystwo jest katolicką, niezależną organizacją dobroczynną, działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Celem jego jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim w duchu Patrona św. Brata Alberta.
Towarzystwo realizując swoje cele statutowe współdziała z administracją rządową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami oraz partnerami zagranicznymi, działającymi w dziedzinie pomocy społecznej.
Z inicjatywy ks. Infułata Tadeusza Nowickiego proboszcza parafii farnej pod wezwaniem św. Mikołaja w Grudziądzu oraz na mocy uchwały 2 ZG Nr 362/93 w dniu 6.07 / 1993 r. powołane zostało Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Pierwszym prezesem, założycielem Koła Grudziądzkiego wybrana została Pani Aleksandra Żołnowska.

Dzięki zabiegom Zarządu Koła, Wojewoda Toruński przyznał w 30 letnią dzierżawę budynek przy ul. Parkowej 22/24 na potrzeby zorganizowania schroniska dla bezdomnych. Przekazany obiekt, wymagał dużych nakładów finansowych i materialnych.
Pełna mobilizacja ówczesnych członków Towarzystwa, władz miasta i Kościoła, sprawiła, że Schronisko rozpoczęło swoją działalność 1 lutego 1994 r. 22 marca 1994 r. ks. Infułat Tadeusz Nowicki poświęcił zorganizowaną przez mieszkańców Kaplicę.
11 czerwca 1994 r. odbyło się pierwsze Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Z 27 osobowego składu członków Koła wybrano nowy Zarząd, którego Prezesem został Pan Stanisław Kotz.
Pozostali członkowie, to:

 • Pan Leszek Zalewski - w-ce prezes
 • Pan Marian Smagliński - sekretarz
 • Pan Paweł Kobylacki - skarbnik
 • Pani Maria Wagner - członek
 • Pani Daniela Grabowska - członek
 • Pan Kazimierz Kalkowski - członek
  Jednocześnie została powołana Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Kierowanie Schroniskiem powierzono Panu Jerzemu Dziarskiemu.
  Skład ciał statutowych tzn. Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego ulegały w ciągu 10-lecia zmianom. Zmieniali się Kierownicy Schroniska i pracownicy etatowi. Odchodzili i przychodzili nowi członkowie Towarzystwa. Pozyskujemy ciągle nowych sponsorów, darczyńców. Schronisko nieustannie modernizujemy, doposażamy, remontujemy.
  W 1999 r. otworzyliśmy obok Schroniska, Noclegownię. W 2000 r. przejęliśmy Schronisko wraz z 7 hektarowym gospodarstwem rolno-hodowlanym w Smętowie Gr. /w woj. Pomorskim/
  Naszym podopiecznym stwarzamy godne warunki materialno-bytowe. Dbamy nie tylko o dach nad głową i strawę, ale również o pomoc duchową. Księża kapelani odprawiają mszę św., słuchają spowiedzi. Prowadzą rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Podopieczni co środę odmawiają Różaniec i słuchają przemówień papieskich. Posiłki rozpoczynamy modlitwą. Odbywaliśmy pielgrzymki: do grobu św. Brata Alberta, a także do wielu lokalnych sanktuariów Maryjnych.
  Nasza działalność to nie tylko pomoc bezdomnym. Dla potrzebujących z miasta wydajemy paczki żywnościowe, obiady, odzież, obuwie.Udzielamy się społecznie na rzecz wielu parafii, miasta. Współpracujemy z Urzędami Wojewódzkimi i kujawsko-pomorskim i pomorskim, Urzędem Marszałkowskim, z Urzędem Miasta Grudziądz oraz Urzędem Gminy - Smętowo Gr., z Ośrodkami Pomocy Społecznej, z organizacjami pozarządowymi np. Caritas, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, PKPS-em, PCK i Bankiem Żywności.
  Jesteśmy aktywnym członkiem Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności w Gdańsku, jesteśmy z Poznańską Barką członkiem założycielem Organizacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań

Zarząd

Anita Galant, skarbnik
Hanna Szymańska, wiceprezes
Zdzisław Paczkowski, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej