Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
56 643 30 64
Telefon
56 643 30 64
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Biuro: pn. - pt. w godz. 7.00 - 15.00. Schronisko: całodobowo.
Ulica
Parkowa 22 lok. 24
Kod pocztowy
86-300
Miejscowość
Grudziądz
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Grudziądz
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody, brak podjazdu.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000242424
REGON
34008618800000
NIP
876-13-70-393
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
44
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nasza organizacja powstała w roku 1981 pod nazwą Towarzystwa Pomocy im. Adama Chmielowskiego, z siedzibą władz naczelnych we Wrocławiu.

Towarzystwo jest katolicką, niezależną organizacją dobroczynną, działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Celem jego jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim w duchu Patrona św. Brata Alberta.
Towarzystwo realizując swoje cele statutowe współdziała z administracją rządową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami oraz partnerami zagranicznymi, działającymi w dziedzinie pomocy społecznej.
Z inicjatywy ks. Infułata Tadeusza Nowickiego proboszcza parafii farnej pod wezwaniem św. Mikołaja w Grudziądzu oraz na mocy uchwały 2 ZG Nr 362/93 w dniu 6.07 / 1993 r. powołane zostało Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Pierwszym prezesem, założycielem Koła Grudziądzkiego wybrana została Pani Aleksandra Żołnowska.

Dzięki zabiegom Zarządu Koła, Wojewoda Toruński przyznał w 30 letnią dzierżawę budynek przy ul. Parkowej 22/24 na potrzeby zorganizowania schroniska dla bezdomnych. Przekazany obiekt, wymagał dużych nakładów finansowych i materialnych.
Pełna mobilizacja ówczesnych członków Towarzystwa, władz miasta i Kościoła, sprawiła, że Schronisko rozpoczęło swoją działalność 1 lutego 1994 r. 22 marca 1994 r. ks. Infułat Tadeusz Nowicki poświęcił zorganizowaną przez mieszkańców Kaplicę.
11 czerwca 1994 r. odbyło się pierwsze Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Z 27 osobowego składu członków Koła wybrano nowy Zarząd, którego Prezesem został Pan Stanisław Kotz.
Pozostali członkowie, to:

 • Pan Leszek Zalewski - w-ce prezes
 • Pan Marian Smagliński - sekretarz
 • Pan Paweł Kobylacki - skarbnik
 • Pani Maria Wagner - członek
 • Pani Daniela Grabowska - członek
 • Pan Kazimierz Kalkowski - członek
  Jednocześnie została powołana Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Kierowanie Schroniskiem powierzono Panu Jerzemu Dziarskiemu.
  Skład ciał statutowych tzn. Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego ulegały w ciągu 10-lecia zmianom. Zmieniali się Kierownicy Schroniska i pracownicy etatowi. Odchodzili i przychodzili nowi członkowie Towarzystwa. Pozyskujemy ciągle nowych sponsorów, darczyńców. Schronisko nieustannie modernizujemy, doposażamy, remontujemy.
  W 1999 r. otworzyliśmy obok Schroniska, Noclegownię. W 2000 r. przejęliśmy Schronisko wraz z 7 hektarowym gospodarstwem rolno-hodowlanym w Smętowie Gr. /w woj. Pomorskim/
  Naszym podopiecznym stwarzamy godne warunki materialno-bytowe. Dbamy nie tylko o dach nad głową i strawę, ale również o pomoc duchową. Księża kapelani odprawiają mszę św., słuchają spowiedzi. Prowadzą rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Podopieczni co środę odmawiają Różaniec i słuchają przemówień papieskich. Posiłki rozpoczynamy modlitwą. Odbywaliśmy pielgrzymki: do grobu św. Brata Alberta, a także do wielu lokalnych sanktuariów Maryjnych.
  Nasza działalność to nie tylko pomoc bezdomnym. Dla potrzebujących z miasta wydajemy paczki żywnościowe, obiady, odzież, obuwie.Udzielamy się społecznie na rzecz wielu parafii, miasta. Współpracujemy z Urzędami Wojewódzkimi i kujawsko-pomorskim i pomorskim, Urzędem Marszałkowskim, z Urzędem Miasta Grudziądz oraz Urzędem Gminy - Smętowo Gr., z Ośrodkami Pomocy Społecznej, z organizacjami pozarządowymi np. Caritas, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, PKPS-em, PCK i Bankiem Żywności.
  Jesteśmy aktywnym członkiem Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności w Gdańsku, jesteśmy z Poznańską Barką członkiem założycielem Organizacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań

Zarząd

Anita Galant, skarbnik
Hanna Szymańska, wiceprezes
Zdzisław Paczkowski, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej