Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Co powinny wiedzieć o finansach osoby kierujące stowarzyszeniem, fundacją? To ważne dla zarządów NGO! Zamów poradnik PDF

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
14 656 28 00
Telefon
513 066 423
Adres rejestrowy
Ulica
Wielkie Schody 3
Kod pocztowy
33-100
Miejscowość
Tarnów
Województwo
małopolskie
Powiat
Tarnów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000028639
REGON
85046660200000
NIP
5541977820
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami działania Fundacji są:

 1. pielęgnowanie pamięci i szeroka popularyzacja wiedzy o Patronie Fundacji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 2. działalność kulturalna, naukowa, edukacyjna, społeczna i informacyjna na rzecz rozwoju rynku, demokracji i cywilizacji oraz zbliżenia narodów.
 3. działanie na rzecz tzw. kapitału ludzkiego, czyli pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wspieranie budowy struktur administracyjnych państwa.
 4. działania na rzecz:
  • grup defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans osób: niepełnosprawnych, bezrobotnych, mniejszości narodowych i in.,
  • zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa informacyjnego,
  • gospodarki innowacyjnej i opartej na wiedzy,
  • ochrony środowiska oraz ochrony i promocji zdrowia,
  • integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 5. podnoszenie kwalifikacji dzieci, młodzieży i dorosłych
 6. wspieranie działalności związanej z ochroną zabytków, w tym szczególnie Miasta Tarnowa
 7. promocja miasta Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej oraz celów Fundacji w kraju i za granicą.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej