Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 626 94 19
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00
Ulica
Oleandrów 6
Kod pocztowy
00-629
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
III piętro
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000099511
REGON
00107149100000
NIP
5251081346
Rok powstania
1981
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wspieraj podopiecznych KOPD w Polsce

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest organizacją pozarządową, nie przynoszącą zysków. Działalność Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej, chroniącej dziecko przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów.

Misją KOPD jest ochrona praw i interesów dziecka. Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki.

Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów Komitet podejmuje następujące działania:

  1. prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną oraz edukacyjno- szkoleniową;
  2. upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym;
  3. podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka;
  4. broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa;
  5. inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo – wychowawcze, interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin i inne;
  6. organizuje i prowadzi różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  7. podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci niepełnosprawnych;
  8. udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
  9. podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
17.05.2021
Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców to pierwszy konkretny krok, którego celem jest poprawienie sytuacji rodziny w kryzysie związanym z rozwodem. Pomysłodawcą projektu jest Komitet Ochrony Praw Dziecka. Do tej nieformalnej inicjatywy dołączyło 9 organizacji pozarządowych oraz prawnicy. Na jej realizację KOPD otrzymał dotację w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.
Publicystyka
17.05.2021
W internetowej przestrzeni wystartowała właśnie Akademia Dobrego Rozstania, czyli szkoła dotycząca coraz bardziej powszechnej i jednej z najbardziej poważnych sytuacji życiowych, jaką jest rozwód i rozstanie.
Publicystyka
24.02.2021
15 ekspertów z Kapituły Konkursu „Świat Przyjazny Dziecku” po intensywnych naradach wyłoniło zwycięzców tegorocznej edycji. W Konkursie nagrodzono i wyróżniono blisko 130 wyjątkowych gier, zabawek, książek, miejsc i inicjatyw najlepiej wpływających na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dzieci. Gala wręczenia nagród odbędzie się w maju-czerwcu, w formie możliwej do realizacji z uwagi na pandemię.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prawa dziecka
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej