{!-- --} Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Oddziału Okręgowego w Wałbrzychu - Profil - ngo.pl
Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Oddziału Okręgowego w Wałbrzychu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Oddziału Okręgowego w Wałbrzychu
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
74 842 59 89
Telefon
74 842 45 04
Adres rejestrowy
Ulica
Lubelska 1
Kod pocztowy
58-300
Miejscowość
Wałbrzych
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wałbrzych
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702567000181
NIP
886-11-18-210
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
726
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Przedmiot działalności statutowej:
Troska o jakość warunków życia dziecka,jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość, a w szczególności:

  • tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  • przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  • ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia dzieci,
  • upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki.

Zakres prowadzonej działalności statutowej:

  • współpraca z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządową, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, pracodawcami oraz środkami masowego przekazu,
  • promocja i organizacja społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dzieci i rodziny,
  • udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, leczeniu i terapii dzieci,
  • prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
  • prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlic, klubów, ognisk środowiskowych,
  • prowadzenie placówek wypoczynku, rekreacji, obozów, kolonii.

Prowadzone działania:
Obecnie prowadzimy 12 placówek opiekuńczo-wychowawczych (środowiskowe ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe i środowiskowy klub młodzieżowy), w których codzienną opieką obejmujemy 625 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych. Wszyscy nasi podopieczni mieszczą się w grupie podwyższonego ryzyka. Organizujemy też turnusy profilakltyczno-zdrowotne dla dzieci ze środowisk, w których przekroczone są normy zanieczyszczeń powietrza, a w miesiącach wakacyjnych organizujemy kolonie i obozy letnie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa dziecka
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej