Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
91 415 20 14
Adres rejestrowy
Ulica
Szczecińska 33
Kod pocztowy
74-100
Miejscowość
Gryfino
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
gryfiński
Gmina
Gryfino
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jest podjazd dla wózków inwalidzkich.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000347182
REGON
32079923100000
NIP
8581644110
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2010
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Krótka charakterystyka organizacji

Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie działa od 25 maja 1993r. obecna nazwa Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Inicjatorem założenia Koła była grupa rodziców wychowujących dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu gminy Gryfino i powiatu gryfińskiego. Były to dzieci, które nie miały żadnej oferty pomocy ze strony instytucji publicznych. Początek lat dziewięćdziesiątych to czas, w którym organizacje pozarządowe powstawały w dość szybkim tempie i z ogromnym entuzjazmem. Z tych oraz wielu innych powodów zrodził się pomysł, aby stworzyć miejsca- placówki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na naszym terenie. Koło funkcjonuje na podstawie Statutu i Regulaminu PSONI. Reprezentuje interesy osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów. Działalność Koła opiera się na zaangażowaniu społecznym członków Koła.

"Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną , tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin".

Naszą misją jest:

dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną,

wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają,

udzielanie wsparcia swoim członkom z niepełnosprawnością intelektualną, aby sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną, a także występowanie w interesie indywidualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną,

-prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie placówek,

współpraca z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, a także placówkami dla realizacji celów statutowych,

gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

W ramach PSONI Koło w Gryfinie funkcjonują następujące placówki:

  • Zespół Rehabilitacyjno–Terapeutyczny – w ramach którego osoby niepełnosprawne od 16 roku życia objęte indywidualnym nauczaniem lub ukończyły obowiązek szkolny korzysta z zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych.
  • Warsztat Terapii Zajęciowej dla 35osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii. Placówka ta powstała by udowodnić, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią realizować się w wielu dziedzinach życia. Chcą i potrafią tworzyć, pracować, inspirować także osoby pełnosprawne.

Organizujemy imprezy integrujące osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym - Dzień Godności, konkursy plastyczne, wystawy twórczości osób niepełnosprawnych, zawody sportowe, zawody pływackie, wycieczki krajoznawcze, bale, rajdy piesze i rowerowe.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej