Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
91 488 56 02
Telefon
91 433 64 45
Adres rejestrowy
Ulica
Montwiłła 2
Kod pocztowy
71-601
Miejscowość
Szczecin
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody przed wejściem do ośrodka.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000059215
REGON
81011754800000
NIP
851-20-39-417
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
39
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Działalność skierowana jest do osób dotkniętych autyzmem oraz ich rodzin na terenie Województwa Zachodniopomorskiego:

  • animowanie i prowadzenie różnych form pomocy i wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin: zdrowie, terapia, rehabilitacja, edukacja, opieka, wychowanie, adaptacja w społeczeństwie, poradnictwo zdrowotne, aktywizacja zawodowa
  • organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjno - terapeutycznych
  • propagowanie tematyki autyzmu w środowisku społecznym
  • współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi, służbą zdrowia, oświatą, organizacjami społecznymi itp.

Prowadzone działania:
Na rzecz mieszkańców Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego świadczona jest pomoc:
1) Edukacyjno - rehabilitacyjno - terapeutyczna w Dziennym Ośrodku Terapeutyczno - Edukacyjnym dla Osób z Autyzmem. Ośrodek zajmuje się m. in. rehabilitacją, terapią, edukacją - realizacją obowiązku szkolnego (roczne przygotowanie przedszkolne, grupy szkolne na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przysposobienia zawodowego), wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz socjalizacją młodzieży i osób dorosłych z autyzmem (Trening Umiejętności Społecznych, Klub Aktywności, projekty na rzecz integracji społeczno - zawodowej).
2) Działalność konsultacyjno - poradniana w Punkcie Konsultacyjno - Poradnianym - wczesna diagnoza autyzmu, poradnictwo, przygotowanie programów terapii, rehabilitacji i edukacji - w ramach działań wczesnej interwencji.
3) Udzielanie pomocy osobom z autyzmem poprzez przyznanie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej oraz przez działające przy KTA Centrum Wolontariatu.
4) Organizacja wydarzeń i inicjatyw mających na celu upowszechnienie tolerancji i wiedzy nt. autyzmu, prowadzona wśród rodziców, kadry nauczycielskiej i pedagogicznej a także wśród mieszkańców Szczecina (szkolenia, prelekcje), dystrybucja materiałów informacyjnych, publikacji wśród placówek oświatowych, bibliotek, instytucji na terenie województwa i Polski.
5) Poradnictwo prawne / poradnictwo psychologiczne / instruktaż zdrowotny.

Reklama

Zarząd

Małgorzata Polańska-Matz, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej