Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska"

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
504 076 640
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
pn. - pt. w godz. 7.30 - 16.35
Ulica
Stefana Batorego 64H
Kod pocztowy
96-100
Miejscowość
Skierniewice
Województwo
łódzkie
Powiat
Skierniewice
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba w budynku bez barier architektonicznych - parter, wejście - drzwi automatyczne, w budynku są toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000125403
REGON
75008283300000
NIP
8361417748
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2011
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

pracujemy głównie pn. - pt. w godz. 8.00 - 16.35

wejście również od ulicy 26 Dywizji Piechoty・ul. Stefana Batorego 64H, Skierniewice

Działalność Stowarzyszenia ma na celu:

  1. Zwiększanie aktywności zawodowej, społecznej i fizycznej osób z niepełnosprawnościami.
  2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
  3. Pomoc społeczną osobom z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzinom
  4. Pomoc rodzinom, prawnym opiekunom osób z  niepełnosprawnościami w zapewnieniu godnego życia.
  5. Rozwój i promocja idei społeczeństwa obywatelskiego.
  6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego
  7. Wzmacnianie sektora organizacji pozarządowych

Stawiane przed sobą cele realizujemy w obszarach: - działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - działania na rzecz wolontariatu - prowadzenie punktu porad obywatelskich.

W obszarze niepełnosprawni realizujemy:

pomoc rodzinom w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z rehabilitacją, edukacją dzieci i innymi trudnościami życia codziennego - prowadzenie Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Skierniewicach im. Jana Pawła II (powołanej przez nasze Stowarzyszenie) dziennej placówki opiekuńczo-rehabilitacyjno-wychowawczej - prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego - prowadzenie NZOZ Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego - organizowanie imprez okazjonalnych,

W obszarze społeczeństwa obywatelskiego:

prowadzimy Centrum Wolontariatu, w ramach którego prowadzimy Biuro pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy, organizujemy szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów pracy wolontarystycznej, prowadzimy biblioteczkę, organizujemy akcje podejmowane przez wolontariuszy. 

Prowadzimy Biuro Porad Obywatelskich w Skierniewicach.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Działalność gospodarczą prowadzimy w zakresie: a) poradni specjalistycznych c) działalność fizjoterapeutyczna d) działalność w zakresie zdrowia psychicznego.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Odpłatna działalność pożytku publicznego: 1. działalność opiekuńczo-terapeutyczna 2. działalności oświatowa 3. wspieranie innych organizacji pozarządowych 4. organizacja wyjazdów dla środowiska osób niepełnosprawnych 5. sprzedaż detaliczna towarów wytworzonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, z działalności opiekuńczo-terapeutycznej 6. produkcję ozdóbek i pamiątek z papieru przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego 7. opieka dzienna nad dziećmi niepełnosprawnymi 8. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 9. światłokopiowanie, edycję i korektę dokumentów, komputerowe redagowanie tekstu, przepisywanie dokumentów.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
rehabilitacja, terapia
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej