Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejski

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejski
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
46 833 38 27
Adres rejestrowy
Ulica
Mszczonowska 15
Kod pocztowy
96-100
Miejscowość
Skierniewice
Województwo
łódzkie
Powiat
Skierniewice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702376002057
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
29
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Polski Komitet Pomocy Społecznej działa w imieniu wartości i społecznie pożytecznych celów. Głównym celem organizacji jest dobrowolne, bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych powodów niezadowolone są z rozwiązywania swoich życiowych problemów oraz kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy bądź wspieranie takich działań.

Prowadzone działania
Zarząd Miejski PKPS w Skierniewicach zajmuje się opieką i pomocą dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych poprzez:. organizowanie i prowadzenie dożywiania w jadłodajni. udzielania różnorodnej pomocy głównie rzeczowej, finansowej w miarę posiadania środkó i możliwości. świadczenie pomocy bezdomnym w mirę posiadanych środków. świadczenie pomocy doraźnej dzieciom i młodzieży, obdarowywanie paczkami okazjonalnymi. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin nieudolnych wychowawczo i finansowo. bezpośrednie świadczenie pomocy w postaci wsparcia, informacji, rady, pomoc w pisaniu pism, wniosków, pozwań. świadczenie pomocy postpenitencjonarnej. doraźne organizowanie usług opiekuńczych w domu podopiecznego- dla osób starych i samotnych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej