Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Towarzystwo Integracji Społecznej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
68 327 18 63
Telefon
68 414 14 70
Telefon
664 014 064
Adres rejestrowy
Ulica
Drzewna 13
Kod pocztowy
65-060
Miejscowość
Zielona Góra
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000212790
REGON
97056502400000
NIP
929-15-67-554
Rok powstania
1985
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
168
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

TIS działa w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności obejmuje zadania w zakresie:

 • Działalności charytatywnej i pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Edukacji, oświaty i wychowania oraz działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Pomaga w upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i współpracuje z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie.
 • Skupia abstynentów dorosłych oraz dzieci i młodzież tworząc tzw. lobby abstynenckie.

Prowadzone działania:

 1. Centrum Informacyjno Konsultacyjne z Telefonem Zaufania.
 2. Profilaktyka przeciwuzależnieniowa wśród dzieci i młodzieży.
 3. Zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i dorosłych.
 4. Kluby Środowiskowe.
 5. Obozy letnie i zimowe.
 6. Międzynarodowe spotkania młodzieży.
 7. Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i dorosłych poprzez imprezy kulturalno-rozrywkowe, gry i zabawy sportowe (bilard, dart) oraz komputery i Internet.
 8. Kawiarnie anglojęzyczne.
 9. Warsztaty psychologiczno-aktywizujące dla osób niepełnosprawnych - współfinansowane z SPO RZL.
 10. Punkt Konsultacyjny dla organizacji pozarządowych.
 11. Zakładamy lub pomagamy w zakładaniu Spółdzielni Socjalnych wspieramy Ekonomię Społeczną

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej