Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Towarzystwo Integracji Społecznej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
68 327 18 63
Telefon
68 414 14 70
Telefon
664 014 064
Adres rejestrowy
Ulica
Drzewna 13
Kod pocztowy
65-060
Miejscowość
Zielona Góra
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000212790
REGON
97056502400000
NIP
929-15-67-554
Rok powstania
1985
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
168
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

TIS działa w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności obejmuje zadania w zakresie:

 • Działalności charytatywnej i pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Edukacji, oświaty i wychowania oraz działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Pomaga w upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i współpracuje z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie.
 • Skupia abstynentów dorosłych oraz dzieci i młodzież tworząc tzw. lobby abstynenckie.

Prowadzone działania:

 1. Centrum Informacyjno Konsultacyjne z Telefonem Zaufania.
 2. Profilaktyka przeciwuzależnieniowa wśród dzieci i młodzieży.
 3. Zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i dorosłych.
 4. Kluby Środowiskowe.
 5. Obozy letnie i zimowe.
 6. Międzynarodowe spotkania młodzieży.
 7. Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i dorosłych poprzez imprezy kulturalno-rozrywkowe, gry i zabawy sportowe (bilard, dart) oraz komputery i Internet.
 8. Kawiarnie anglojęzyczne.
 9. Warsztaty psychologiczno-aktywizujące dla osób niepełnosprawnych - współfinansowane z SPO RZL.
 10. Punkt Konsultacyjny dla organizacji pozarządowych.
 11. Zakładamy lub pomagamy w zakładaniu Spółdzielni Socjalnych wspieramy Ekonomię Społeczną

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej