Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Związek Polskich Fotografów Przyrody
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Marcelińska 54 lok. 4
Kod pocztowy
60-354
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000219029
REGON
01114587900000
NIP
125-04-97-143
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
400
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania ZPFP jest:
1) promowanie i podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej;
2) popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej;
3) propagowanie zasad etycznych, które powinny towarzyszyć fotografowaniu przyrody;
4) współuczestnictwo w ochronie przyrody i zasobów naturalnych Rzeczpospolitej Polskiej;
5) ochrona dorobku polskiej fotografii przyrodniczej;
6) współudział w tworzeniu kultury narodowej.

Powyższe cele i zadania ZPFP realizuje przez:
1) organizowanie spotkań, wystaw, konkursów, sympozjów, plenerów i innych imprez kulturalnych mających na celu propagowanie fotografii przyrodniczej, a także piękna przyrody i działań na rzecz jej ochrony;
2) inicjowanie publikacji i wydawnictw;
3) działalność edukacyjną, w tym organizowanie szkoleń i kursów;
4) inspirowanie i wspieranie działalności twórczej fotografów przyrody;
5) rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy między członkami ZPFP związanej z ich twórczością;
6) prezentowanie dorobku polskiej fotografii przyrodniczej;
7) typowanie kandydatów do odznaczeń i nagród;
8) współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami kultury, innymi stowarzyszeniami twórczymi i organizacjami społecznymi;
9) prowadzenie działalności gospodarczej przez ZPFP wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sztuki wizualne, wzornictwo
edukacja ekologiczna
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej