Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Fundacja Praesterno
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
22 621 21 99
Adres rejestrowy
Ulica
Czerniakowska 26a lok. 5
Kod pocztowy
00-714
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Adres biura
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 8:30 - 16:30
Ulica
Widok 22 lok. 30
Kod pocztowy
00-023
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
piętro 4 co prawda z windą, ale kilka schodków do windy na poziomie 0
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000190130
REGON
01075019900000
NIP
5211161464
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2016
Ludzie
Liczba członków
50
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Fundacji są:

1) przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, w tym narkomanii, alkoholizmowi, przemocy;
2) przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji społecznej osób bądź grup społecznych, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych oraz nierówności praw kobiet i mężczyzn;
3) promocja i wspomaganie edukacji i oświaty oraz propagowanie i wspieranie równości szans edukacyjnych;
4) ochrona i promocja zdrowia fizycznego i psychicznego oraz krzewienie zdrowego stylu życia.

Prowadzone działania:

Realizowanie programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (w tym zwłaszcza z powodu narkomanii, alkoholizmu, bezrobocia) - m.in. Program Profilaktyczno-Edukacyjny dla Młodzieży Zagrożonej Wykluczeniem Społecznym "Akademia dorosłości".
Prowadzenie Programu Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej (program finansowany przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii i ze źródeł lokalnych - państwowych i samorządowych).
Pomoc psychoedukacyjna dla rodziców w formie warsztatów umiejętności wychowawczych oraz poradnictwa rodzinnego.
Prowadzenie pomocowo-edukacyjnego serwisu internetowego www.narkomania.org.pl (w tym udzielanie "on-line" porad przez lekarza, prawnika i psychologa).
Prowadzenie badań społecznych - m.in. Sytuacja młodych mieszkańców Płocka z rodzin objętych pomocą społeczną.
Zewnętrzna ewaluacja programów i oddziaływań społecznych - m.in. Ewaluacja SPP (szkolnych programów profilaktyki - www.narkomania.org.pl/czytelnia/?nr=42.
Tworzenie baz internetowych (w tym baz organizacji pomocowych, np. www.uzaleznienia.org.pl).
Działalność szkoleniowa, zwłaszcza w zakresie doskonalenia zawodowego przygotowującego do pracy wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Jan Latkowski, członek Zarządu
Tomasz Kowalewicz, członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej