Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

"Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej

"Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
48 613 20 96
Adres rejestrowy
Ulica
Reymonta 11 lok. 6
Kod pocztowy
26-800
Miejscowość
Białobrzegi
Województwo
mazowieckie
Powiat
białobrzeski
Gmina
Białobrzegi
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba na I piętrze budynku.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000212824
REGON
67300687200000
NIP
798-14-20-365
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Działania Fundacji skupiają się na:

  • budowaniu partnerstw lokalnych i regionalnych (szczególnie trójsektorowych) w rozwiązywaniu problemów i potrzeb wynikających z diagnozy środowiska. Uczestnictwo przy tworzeniu i wdrażaniu wielu lokalnych strategii rozwoju

  • angażowaniu do współpracy członków/pracowników oraz wolontariuszy organizacji i instytucji poprzez współpracę z różnymi grupami młodzieżowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Największe sukcesy tej współpracy to ponad 200 projektów młodzieżowych oraz nagroda główna w konkursie "Barwy Wolontariatu" w kategorii "Edukacja i kultura"

  • zarządzaniu i planowaniu rozwoju organizacji pozarządowych.Od 2000 roku wspieramy rozwój organizacji pozarządowych i grup obywatelskich na terenie powiatu białobrzeskiego. jesteśmy Funduszem Lokalnym, który pełni funkcję organizacji infrastrukturalnej. Fundacja została powołana przez samorządy lokalne 4 gmin, organizacje pozarządowe oraz lokalny biznes i liderów społecznych. Jest to przykład modelowej organizacji pozarządowej utworzonej przez partnerstwo trójsektorowe

  • pracy metodą projektu od przygotowania aplikacji do zarządzania projektem. Projekty realizujemy od 2000 roku. W tym okresie przygotowanych zostało ponad 300 projektów dofinansowanych ze środków: Funduszu dla organizacji pozarządowych (mechanizm Norweski), Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundację im. Stefana Batorego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Narodowej Agencji Programu "Młodzież", Fundacji Wspomagania Wsi, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Wszystkie projekty zostały prawidłowo zrealizowane i rozliczone

  • prowadzeniu Centrum Wsparcia dla organizacji pozarządowych. Jednym z obszarów działań , jak również jednym z najważniejszych zadań naszej organizacji jest prowadzenie Inkubatora NGO dla wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu białobrzeskiego. Jest to szerokie spectrum poradnictwa z zakresu prowadzenia oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych, organizacja szkoleń oraz pomoc w pozyskiwaniu środków na działalność.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
PR i promocja organizacji
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Bożena Nowakowska, prezes zarządu
Beata Teresa Komorek, wiceprezes zarządu
Beata Waszkowska, sekretarz
Dawid Nowak, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej