Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Towarzystwo Przywracania Rodziny
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 834 10 42
Adres rejestrowy
Ulica
Kosińskiego 27
Kod pocztowy
61-522
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000095623
REGON
63020942000000
NIP
782-14-88-638
Rok powstania
1987
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Chroń dzieci przed osamotnieniem

Przekaż swój 1% podatku na Towarzystwo Przywracania Rodziny, nr KRS 0000095623

Towarzystwo Przywracania Rodziny obrało sobie za cel wspieranie dziecka i rodziny oraz tworzenie profesjonalnych, rodzinnych form pomocy dziecku i rodzinie znajdującej się w sytuacji kryzysowej. Głównym celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie osamotnieniu dziecka.

Celami szczegółowymi Towarzystwa są:

 • Podejmowanie działań w zakresie opieki i wychowania dziecka.
 • Podejmowanie zadań w zakresie edukacji społecznej i obywatelskiej.
 • Podejmowanie działań z zakresu nauki, edukacji i oświaty.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.
 • Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Nasze cele realizujemy m.in. poprzez:

 • Tworzenie i prowadzenie całodobowych placówek opieki nad dzieckiem oraz rodzinnych form pomocy dziecku.
 • Tworzenie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, poradni specjalistycznych i innych ośrodków wspomagających dziecko i rodzinę.
 • Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej m. in. poprzez organizację warsztatów, szkoleń, konferencji oraz publikowanie materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek, itp.
 • Wspieranie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży.
 • Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących uregulowań prawnych w zakresie polityki społecznej.
 • Podejmowanie wszelkich innych działań na rzecz dziecka i rodziny w tym m.in. działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
 • Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie celów statutowych TPR.

Towarzystwo prowadzi cztery placówki:

 1. Niepubliczny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy: Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny "Pro Familia" (tel/fax: 61 834 10 42). Odbiorcami są: kandydaci na rodziców adopcyjnych, dzieci czasowo przebywające poza rodziną oczekujące na adopcję, rodziny adopcyjne.
 2. Poradnia "pro Familia" (działalność poradni zawieszona).
 3. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, socjalizacyjna o specyfice rodzinno-podobnej, tzw. Ochronka "Jurek". Obejmuje opieką całodobową, w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego 6 wychowanków skierowanych postanowieniem sądu (tel: 61 875 06 72).
 4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, socjalizacyjna o specyfice rodzinno-podobnej, tzw. Ochronka "Franciszek". Obejmuje opieką całodobową, w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego 6 wychowanków skierowanych postanowieniem sądu (tel: 61 646 28 55).

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze
prawa dziecka

Zarząd

Anna Szurpicka, prezes
Romana Chruszcz, wiceprezes
Danuta Trąpczyńska, członek
Aleksandra Ratajczak, członek
Maria Lichtańska, członek
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej