Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Towarzystwo Przywracania Rodziny
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 834 10 42
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Kosińskiego 27
Kod pocztowy
61-522
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000095623
REGON
63020942000000
NIP
7821488638
Rok powstania
1987
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
23
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Chroń dzieci przed osamotnieniem

Przekaż swój 1% podatku na Towarzystwo Przywracania Rodziny, nr KRS 0000095623

Towarzystwo Przywracania Rodziny obrało sobie za cel wspieranie dziecka i rodziny oraz tworzenie profesjonalnych, rodzinnych form pomocy dziecku i rodzinie znajdującej się w sytuacji kryzysowej. Głównym celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie osamotnieniu dziecka.

Celami szczegółowymi Towarzystwa są:

 • Podejmowanie działań w zakresie opieki i wychowania dziecka.
 • Podejmowanie zadań w zakresie edukacji społecznej i obywatelskiej.
 • Podejmowanie działań z zakresu nauki, edukacji i oświaty.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.
 • Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Nasze cele realizujemy m.in. poprzez:

 • Tworzenie i prowadzenie całodobowych placówek opieki nad dzieckiem oraz rodzinnych form pomocy dziecku.
 • Tworzenie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, poradni specjalistycznych i innych ośrodków wspomagających dziecko i rodzinę.
 • Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej m. in. poprzez organizację warsztatów, szkoleń, konferencji oraz publikowanie materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek, itp.
 • Wspieranie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży.
 • Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących uregulowań prawnych w zakresie polityki społecznej.
 • Podejmowanie wszelkich innych działań na rzecz dziecka i rodziny w tym m.in. działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
 • Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie celów statutowych TPR.

Towarzystwo prowadzi obecnie dwie placówki:

 1. Niepubliczny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy: Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny "Pro Familia" (tel/fax: 61 834 10 42). Odbiorcami są: kandydaci na rodziców adopcyjnych, dzieci czasowo przebywające poza rodziną oczekujące na adopcję, rodziny adopcyjne.
 2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, socjalizacyjna o specyfice rodzinno-podobnej, tzw. Ochronka "Jurek". Obejmuje opieką całodobową, w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego 6 wychowanków skierowanych na podstawie postanowienia sądu.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

- najem i zarządzanie budynkami.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze

Zarząd

Anna Szurpicka, prezes
Aleksandra Ratajczak, wiceprezes
Romana Chruszcz, członek
Maria Lichtańska, członek
Danuta Trąpczyńska, członek
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
28 1090 1359 0000 0000 3501 8513
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej