Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Praca w NGO. Najgorszy pomysł świata, czy realizacja marzeń? Zapraszamy 31 maja o 15.00 na #ngoplLIVE! >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Towarzystwo Przywracania Rodziny
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 834 10 42
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Ochota 15
Kod pocztowy
61-367
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000095623
REGON
63020942000000
NIP
7821488638
Rok powstania
1987
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
31
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Chroń dzieci przed osamotnieniem

Przekaż swój 1,5% podatku na Towarzystwo Przywracania Rodziny, nr KRS 0000095623

Towarzystwo Przywracania Rodziny obrało sobie za cel wspieranie dziecka i rodziny oraz tworzenie profesjonalnych, rodzinnych form pomocy dziecku i rodzinie znajdującej się w sytuacji kryzysowej. Głównym celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie osamotnieniu dziecka.

Celami szczegółowymi Towarzystwa są:

 • Podejmowanie działań w zakresie opieki i wychowania dziecka.
 • Podejmowanie zadań w zakresie edukacji społecznej i obywatelskiej.
 • Podejmowanie działań z zakresu nauki, edukacji i oświaty.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.
 • Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Nasze cele realizujemy m.in. poprzez:

 • Tworzenie i prowadzenie całodobowych placówek opieki nad dzieckiem oraz rodzinnych form pomocy dziecku.
 • Tworzenie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, poradni specjalistycznych i innych ośrodków wspomagających dziecko i rodzinę.
 • Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej m. in. poprzez organizację warsztatów, szkoleń, konferencji oraz publikowanie materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek, itp.
 • Wspieranie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży.
 • Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących uregulowań prawnych w zakresie polityki społecznej.
 • Podejmowanie wszelkich innych działań na rzecz dziecka i rodziny w tym m.in. działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
 • Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie celów statutowych TPR.

Towarzystwo prowadzi obecnie placówkę opiekuńczo-wychowawczą, socjalizacyjną o specyfice rodzinno-podobnej, tzw. Ochronka "Jurek". Placówka obejmuje opieką całodobową, w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego 6 wychowanków skierowanych na podstawie postanowienia sądu.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

- najem i zarządzanie budynkami.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze

Zarząd

Anna Szurpicka, prezes
Maria Lichtańska, członek
Wojciech Walczak, członek
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
28109013590000000035018513
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej