Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Wielkopolska

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Wielkopolska
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
693 352 765
Telefon
693 362 713
Telefon
725 472 833
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Grunwaldzka 50 lok. 23
Kod pocztowy
60-311
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000137276
REGON
63440427000000
NIP
778-14-05-013
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Ludzie
Liczba członków
320
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom chorym na stwardnienie rozsiane.
Wspieranie psychicznie załamanych chorobą i jej postępem.
Popularyzowanie wiedzy o etiologii, metodach leczenia i zabezpieczaniu się przed rzutami choroby.
Pomoc w uzyskiwaniu dostępu do sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych.
Instruktaż w zakresie przysługującej opieki medycznej, rehabilitacyjnej i prawnej.
Dla ciężej poszkodowanych okresowo rehabilitacja oraz pomoc ASYSTENTA w domu chorego.
Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi.

Prowadzone działania - aktualnie (od 2004r):

Utworzenie i prowadzenie Programu "OSOBISTY ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ CHOREJ NA SM" na terenie Poznania, w ramach którego realizowana jest współczesna idea pomocy osobom niepełnosprawnym z SM.
Objawy choroby powodują postępującą niepełnosprawność, głównie ruchową. Niepełnosprawność ta sprawia, że większość osób nie tylko rezygnuje z aktywności społecznej i zawodowej ale nawet staje się bezradna w zwykłych czynnościach domowych.
Pomoc ASYSTENTA ma ogromny wpływ na zachowanie różnorodnej aktywności życiowej, ma niezaprzeczalną wartość terapeutyczną i rehabilitacyjną w sytuacji, gdy niepełnosprawność nie powala wychodzić z domów, a często - z łóżek. Ważnym aspektem tej działalności jest realne odciążenie i fizyczne i psychiczne opiekuna chorej osoby, najczęściej członka rodziny.
W wielu krajach Unii Europejskiej istnieje dostępna i szeroko wykorzystywana funkcja ASYSTENTA ON. Wprowadzenie w Poznaniu programu "asystent osoby niepełnosprawnej" jest dobrym początkiem tego wartościowego procesu społecznego. By Program rozszerzyć na inne osoby niepełnosprawne - zapraszamy inne organizacje zainteresowane tematem do kontaktu z PTSR O/Wielkopolska.
Umożliwienie podjęcia miejsca pracy osobom zdobywającym zawód "asystent osoby niepełnosprawnej".
To nowy zawód z grupy: Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej, wprowadzony do klasyfikacji zawodów w 2001 roku, nr: 346.
Nasze możliwości finansowe oraz mobilne (z powodu SM) są jednak nikłe w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych ON, jak i do ilości Absolwentów Państwowego Studium Medycznego w Poznaniu - uzyskujących ten bardzo potrzebny zawód.
Mamy nadzieję na coraz szersze zaangażowanie instytucji samorządowych, opieki społecznej, PFRON, urzędów pracy, pracodawców…
Przepisy są. W aktualnej Ustawie o Zatrudnieniu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mówi się o możliwości zatrudniania przez pracodawców Asystentów dla pracujących tam osób niepełnosprawnych. A więc Asystent potrzebny nie tylko w domach ale i w zakładach pracy dla ON.
Nasza akcja propaguje ten zawód na terenie Poznania, chcemy, by trafił do świadomości społecznej poprzez porównanie: - jak przewodnik dla niewidomego; - jak tłumacz języka migowego dla osoby niesłyszącej; tak - Asystent dla osoby niepełnosprawnej ruchowo!

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań

Zarząd

Jan Jerzewski, Przewodniczący Rady Oddziału
Artur Klemke, Wiceprzewodniczący Rady Oddziału
Paweł Ciesielski, Sekretarz Rady Oddziału
Monika Borowska-Świerczyńska, Skarbnik Rady Oddziału
Joanna Rojek, Członek Rady Oddziału
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
34 1140 1124 0000 2706 6500 1001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej